2015-02-05 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-02-05

HOMILIA

Znak najgłębszej więzi

Nie
tylko w niedzielę, lecz także każdego dnia możemy uczestniczyć w Eucharystii. Mówimy
o niej, że jest Dziękczynieniem, Łamaniem Chleba, Ucztą, Ofiarą, Obecnością
Chrystusa pośród nas. Dzisiejsze I czytanie z Listu do Hebrajczyków podprowadza
nas pod jeszcze jedno rozumienie Eucharystii ona jest znakiem Nowego
Przymierza.

Przymierze
to idea, która przewija się przez historię zbawienia całe wspólne dzieje Boga
i człowieka. Inicjatorem zawarcia przymierza był zawsze Bóg. W księgach Starego
Testamentu czytamy, że Bóg zawarł przymierze z Noem, potem z Abrahamem, wreszcie
przymierze na górze Synaj. Znakiem przymierza synajskiego były tablice z
Dziesięcioma Przykazaniami. Bóg był zawsze wierny zawartemu przymierzu, ale
ludzie często je zrywali. Bóg postanowił więc zawiązać z ludźmi nowe, trwałe
przymierze we Krwi Chrystusa. Jezus Pośrednik Nowego Przymierza zawarł
je, umierając na krzyżu.

Eucharystia,
w której uobecniamy śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa to ofiara Nowego
Przymierza. Ona rozwija i wypełnia przymierze synajskie, kiedy to Mojżesz
połową krwi ofiary całopalnej skropił ołtarz, symbol Boga, a drugą połową Izraelitów
. Ta krew przymierza łączyła Boga i człowieka więzią niezwykłej solidarności.
My, za każdym razem, kiedy uczestniczymy w Eucharystii i przyjmujemy Komunię
Świętą, jeszcze głębiej łączymy się z Bogiem. Dzięki
Nowemu Przymierzu Jezus daje nam nowe życie. On umarł za nas, byśmy nie
umierali na wieki z powodu naszych grzechów. Za każdym razem, kiedy
uczestniczymy w Eucharystii dziękujmy Jezusowi za Jego miłość do nas. Prośmy Go
też o pomoc, byśmy nigdy się od Niego nie odłączyli.

ks. Grzegorz Zembroń MS

Nadchodzące wydarzenia

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Aby dojść do nieba, trzeba oderwać się od ziemi.”
(św. Teresa)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >