2015-02-03 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-02-03

HOMILIA

Wtorek, IV Tydzień zwykłyTrzy rodzaje śmierciWskrzeszenie córki Jaira jest jednym z trzech tego typu wydarzeń opisanych w Ewangeliach. Pozostałe dwa to wskrzeszenie młodzieńca z Nain (Łk 7, 11-17) i chyba najbardziej nam znane wskrzeszenie Łazarza (J 11,1-44). Św. Augustyn odwołując się do tych trzech cudów opisuje je w sposób alegoryczny jako wyzwolenie od śmierci duchowej spowodowanej trzema rodzajami grzechu.Przedstawiona w dzisiejszym fragmencie Ewangelii śmierć córki Jaira to pierwszy etap uwikłania w grzech. Córka Jaira jest jeszcze dzieckiem, a śmierć zastaje ją zanim zdołała opuścić mury swojego rodzinnego domu. Zgodnie z interpretacją Augustyna jest ona obrazem śmierci zadanej przez grzech popełnionego w sercu człowieka, grzechu który nie stał się jeszcze jakimś zewnętrznym aktem.Młodzieńca z Nain spotykamy, gdy kondukt pogrzebowy opuścił już bramy miasta. Jego śmierć w interpretacji duchowej spowodowana jest przez grzech, który już nie tylko zatruł serce człowieka, ale zyskał on przyzwolenie jego woli i został wyrażony przez grzeszny czyn.Śmierć Łazarza spoczywającego od czterech dni w grobie, którego ciało już cuchnie z powodu rozkładu symbolizuje śmierć duchową zadaną przez najpoważniejsze grzechy, które już nie tylko przemieniły się w czyny, ale stały się grzesznymi nawykami, nałogami tak mocno związanymi z człowiekiem, że stanowią niejako kamień, który przygniata dotkniętego nimi człowieka w grobie.Za każdym razem grzech powoduje śmierć i za każdym razem człowiek dotknięty śmiercią zostaje przywołany do życia słowem Jezusa.Wracając do dzisiejszej Ewangelii i jej znaczenia odczytanego przez św. Augustyna warto zwrócić uwagę, że często grzechy, które dokonują się w naszym sercu uważamy za mało istotne. Wydaje się, że osądy, chciwość, nieczyste myśli, zazdrość i wiele innych grzechów dokonujących się w naszym sercu nikomu nie szkodzą więc nie należy się nimi zbytnio przejmować. Często ludzie, którzy przychodzą do konfesjonału spowiadają się jedynie z drobnych przewinień jak przekleństwa i zaniedbania w pobożności a nie zauważają bardzo poważnych grzechów nieprzebaczenia, nienawiści czy nieczystości. Jak zauważa św. Augustyn nie są to wcale takie niewinne słabości. Tak jak wszystkie inne grzechy również te są wyrazem braku zaufania względem Boga i jako takie powodują, że pogrążamy się w swoim własnym egoizmie tracąc zdolność kochania i służenia innym.W dzisiejszym opowiadaniu poruszający jest moment, w którym Jezus wchodzi do pełnego zgiełku pomieszczenia, w którym leży martwa dziewczynka. Kiedy ucisza obecnych i oznajmia im, że dziewczynka jedynie zasnęła ci Go wyśmiewają. Świat, który rozpacza z powodu śmierci nie rozumie jeszcze mocy Jezusa. Obecni w domu Jaira ludzie nie rozumieją, że właśnie w ich życie wkroczył Ktoś, Kto jest mocniejszy od śmierci. Dobra nowina, którą Jezus dzisiaj nam ofiarowuje jest taka, że On jest mocniejszy od każdej śmierci, że jego słowo ma moc przywracania życia. Do każdego, kto dzisiaj uwikłany jest w swoje grzechy Jezus powtarza słowa skierowane do Jaira: Nie bój się, wierz tylko.xMCMS

Nadchodzące wydarzenia

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Żyj jak żołnierz na warcie, bądź zawsze gotów.”
(bł. Michał Kozal)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >