2015-02-01 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-02-01

HOMILIA

IV Niedziela Zwykła

Wołanie o proroka

Powszechnym, choć nie zawsze uświadomionym, pragnieniem
ludzi wszystkich czasów jest pragnienie proroka. Wszyscy potrzebujemy proroka i
o niego wołamy. Motywy są różne, w zależności od sytuacji, wiary, którą wyznajemy,
światopoglądu, jaki mamy, itp. Wołamy o proroka do Boga lub bożków, jeśli
uważamy się za wierzących, albo zwracamy się do wielkich tego świata, jeśli
uważamy się za niewierzących. Ale zawsze tego proroka potrzebujemy. Naród
wybrany prosił o proroka, bo bał się bezpośredniego dialogu z Bogiem. Zwyciężył
strach, ale też pewno i wygoda, bo prorok to zawsze tylko pośrednik. A
pośrednika można nie posłuchać, tłumacząc się na różny sposób. Stanięcie
bezpośrednie przed Bogiem uniemożliwia bowiem schowanie się za kogoś,
uniemożliwia usprawiedliwienie się, zrzucenie winy na kogoś innego. Pierwsze
czytanie z dzisiejszej liturgii Słowa wzywa nas wszystkich, proroków i lud do
autentyczności, brania odpowiedzialności za słowa i czyny, i do wierności Bożym
natchnieniom.

Akceptacja powołania

Różne są powołania, którymi obdarza nas Bóg. I żadne nie
jest bez krzyży i trudności. Ale też żadne nie jest bez radości i pomocy Bożej.
Najważniejsze jest zaakceptowanie swojego osobistego powołania, wcześniej
rozpoznanego, i konsekwentne jego realizowanie. Zarówno małżeństwo pochodzi od
Boga jak i kapłaństwo. Obydwie te rzeczywistości życia ziemskiego zostały przez
Jezusa podniesione do rangi sakramentu. Więc nie można ich porównywać i oceniać
w kategoriach: gorsze lepsze. Dlatego tak ważne jest ostatnie zdanie z II
drugiego czytania. Św. Paweł pisze: Mówię to dla waszego pożytku, nie zaś, by
zastawiać na was pułapkę; ale po to, byście godnie i z upodobaniem trwali przy
Panu.

Jedyny Prorok

Powszechne wołanie o Proroka, Przewodnika, Zbawiciela,
Władcę, Obrońcę, Lekarza, znajduje wypełnienie tylko w Jezusie Chrystusie.
Poszukiwanie nowości, a przy tym pewności i mocy, realizuje się w Synu Bożym,
prawdziwym Bogu i prawdziwym Człowieku.
W nikim innym. Bo to jest nowa nauka z mocą. Nowe mogą być inne nauki,
nowinki, itp. Ale moc przepowiadania i zmieniania rzeczywistości ma tylko Słowo
Boże. O tym często zapominamy. Zło, którego źródłem jest Zły, upadły anioł,
buntownik i kłamca od początku, może pokonać tylko Słowo, Jezus. Milcz i wyjdź
z niego! I tak się stało, od razu, zaraz.

I tak się dzieje do dzisiaj, ilekroć prorok (wierny
powołaniu, bez względu czy to kapłan, zakonnik, zakonnica czy osoba świecka)
mówi z mocą i wiarą w imieniu Jezusa Chrystusa.

Panie, proszę, posyłaj
i dzisiaj Twoich proroków Kościołowi powszechnemu, wszędzie, a szczególnie tam,
gdzie wojna, nienawiść, ciemność, niewiara, bunt, przemoc, pycha. Posyłaj ich
do naszej Ojczyzny, Polski. Posyłaj i stawiaj ich na drodze mojego życia, bym
nie zbłądził, bym miał moc zwyciężać zło a wybierać Ciebie i Twoje Królestwo.
Amen.

Ks. Henryk K. MS

Nadchodzące wydarzenia

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Aby dojść do nieba, trzeba oderwać się od ziemi.”
(św. Teresa)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >