2015-01-30 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-01-30

HOMILIA

Jak rozumieć cierpienie?

Styczeń w życiu
duszpasterskim jest czasem błogosławienia domów i spotkań z parafianami. Pozwala
to nam pasterzom choć odrobinę uczestniczyć w doświadczeniu wiary naszych
owiec. Często są to momenty wzruszające i bardzo owocne. Wielokrotnie również jak
refren pieśni powraca smutek spowodowany samotnością i izolacją, żal z powodu
złości najbliższej siostry, skłóconej z powodów majątkowych, niezgoda na
cierpienie i starość, która się Bogu nie udała, okraszone tęsknotą za dawną
ludzką otwartością, kiedy każdy dzielił się z drugim tym, co posiadał, nie
czekając na zapłatę.

W jaki sposób mamy jako
chrześcijanie rozumieć cierpienie? Czym ono jest: wartością, koniecznością
związaną z przemijaniem czy wrogiem ludzkiej egzystencji, którego się trzeba
wystrzegać?

Z pewnością, czytając
słowa apostoła Pawła, współczesny słuchacz z ironią odrzuciłby słowa o radosnym
przyjęciu rabunku własnego mienia czy wytrwałym znoszeniu cierpień oraz
przyjmowaniu szyderstwa i prześladowań. Dzisiejszy świat odrzuca cierpienie i
jego przejawy, buduje szpitale i cmentarze z daleka od miast, proponuje
znieczulacze na wszelki ból.

W Liście do Rzymian
czytamy, że ucisk wyrabia
wytrwałość,a
wytrwałość – wypróbowaną cnotę, wypróbowana cnota zaś nadzieję. W tym duchu należy rozumieć zachętę do
zmagania się z własną naturą i lękiem przed cierpieniem. Św. siostra
Faustyna Kowalska słyszy od Jezusa następujące słowa: Dziecię Moje, najwięcej Mi się podobasz przez
cierpienie. W cierpieniach swoich fizycznych czy też moralnych, córko Moja, nie
szukaj współczucia u stworzeń. Córko Moja, im więcej ukochasz cierpienie, tym
miłość twoja ku Mnie będzie czystsza.

To prawda, że każdy z
nas w różnym wymiarze doświadcza trudu i cierpienia, jednak mamy kłopot z tym,
by się na nie zgodzić, a przez to zwrócić uwagę na tę majętność lepszą i
trwałą, o której mówi św. Paweł. Nie jest to łatwe, ponieważ nasza natura
buntuje się i ucieka przed zranieniami, a mentalność wszczepiana od dziecka
czyni nas niewolnikami ludzkiej opinii. Cierpienie ludzkie z wytrwałością
znoszone ze względu na Jezusa jest skarbem, który otwiera niebo.

W rozumieniu świata wartością jest zdobycie ludzkiego szacunku i
podziwu, pozyskanie dostatniego i wygodnego życia, w którym bez kolejki i
zwłoki mogę dostać się do specjalisty i spełnić każdą swoją zachciankę. Władza
i pieniądz jawią się jako szczyt ludzkich pragnień. O wiele głębiej sięga
spojrzenie Chrystusa. Dotyka najgłębszych tęsknot duszy ludzkiej, która szuka
sensu cierpienia, przemijania i śmierci. Dlatego utrudzone tłumy podążały za
Mistrzem z Nazaretu, obdarci, ubodzy, cierpiący, schorowani, ostatni z
ostatnich. W słowach Jezusa odnajdywali ukojenie oraz sens swojego cierpienia i
przemijania.

Królestwo Boże, majętność lepsza i trwała ono wytycza granicę między
zbawieniem i zatraceniem. Albo wezmę je w posiadanie, albo zostanę wyrzucony w
ciemności. Królestwo wzrasta we mnie dzięki łasce Bożej, bez mojego usilnego
starania. Bóg sam działa we mnie, jak mówi psalmista. Moim zadaniem jest trwać
w łasce, która jest jak deszcz, nawadnia serce. Jeśli w moich trudnościach,
cierpieniu i bezsilności powierzam siebie Panu i mam w Nim ufność, nie szukam
sprawiedliwości na własną rękę, zostawiając pomstę Bogu, nie muszę martwić się
o plony. Jeśli natomiast moje serce wyschnie, ziarno zginie i stracę skarb.

Ks. Piotr Stangricki MS

Nadchodzące wydarzenia

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Aby dojść do nieba, trzeba oderwać się od ziemi.”
(św. Teresa)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >