2015-01-28 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-01-28

HOMILIA

Boża rozrzutnośćNa
samym początku lektury Ewangelii zwraca uwagę szeroki gest siewcy. Ziarno jest
rzucane w każdym kierunku i wydaje się, że trafia wszędzie. Dla siewcy nie ma
lepszego czy gorszego miejsca. Nie patrzy, gdzie rzuca, nie chodzi i nie zbiera
źle wyrzuconych ziaren. Jakby miałziarna pod dostatkiem i nie liczył się
z jego stratą albo jakby wiedział, jak cenne jest ono dla ziemi. Bóg, który
jest siewcą, troszczy sięo to, żeby nigdzie nie zabrakło Jego słowa. Jest
rozrzutny w swoim sposobie działania. Zapytasz,
jak możesz usłyszeć to słowo? Jak je zauważyć go nie zlekceważyć? Wcześniej
Jezus w czasie swej publicznej działalności rozsiewał Boże słowo, a teraz gdzie
go szukać? Również
dzisiaj Bóg chce z nami dialogować i próbuje napełnić nas swoim słowem. Ważne, byśmy mieli otwarte oczy na Boga, byśmy
chcieli słuchać Jego słowa i choć trochę otwierać serce na Jego pomysły. Gdzie
zatem szukać słowa Bożego? Przede wszystkim w Piśmie Świętym księdze o
miłości, którą Bóg ma dla każdego człowieka. To lektura, z którą niekiedy
ciężko sięzmierzyć, na którą nieraz brakuje czasu. A wystarczy przeczytać
któryś z psalmów lub kilka wersetów, a może nawet rozdział Ewangelii bo za niewiele, co Ci składam Boże, płacisz
stokrotnie (z Liturgii Godzin). Kolejną okazją są napotykani ludzie, oni
też mogą zasiewać w nas Boże słowo w kontakcie bezpośrednim, w czytanych
książkach, w mediach. Inną możliwością są natchnienia, które słyszymy w naszym
sumieniu. A także czytanie znaków czasu, których Pan Bóg nie szczędzi, bo wie,
ile tracimy odchodząc od Niego stajemy się smutni, przygnębieni i nie
dostrzegamy piękna, którym Pan Bóg nas obdarza. On ma szeroki wachlarz
możliwości, ale czy my chcemy Go jeszcze słuchać?Ziarno
spadło w różne miejsca, ale tylko jedna gleba przynosi pokaźny owoc. Jak być tą
ziemią urodzajną? Żeby słowo Boże mogło w nas wydawać owoce żebyśmy patrząc, widzieli i dostrzegali, a
słuchając, słyszeli i rozumieli musimy zatrzymać się, złapać oddech, wyciszyć
się i wsłuchać w Boże natchnienia. Potrzeba oddać Mu trochę czasu, by ziarno
mogło wydawać owoce. To, co robimy po łebkach najczęściej przynosi marne owoce.
Spróbujmy na nowo, inaczej, z większym zapałem!Pamiętajmy!
Nigdy nie jest za późno, aby na nowo wsłuchać się i zachwycić Bożym
przesłaniem. Bóg jest cierpliwy i każdemu z nas daje szanse. Prośmy o otwartość
na słowo Boże.ks. Bartosz Seruga MS

Nadchodzące wydarzenia
9-11 czerwiec - Rekolekcje o adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.”
(św. Jan Paweł II)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >