2015-01-27 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-01-27

HOMILIA

Zostać
prostaczkiem, by zrozumieć KrólestwoKiedy
słuchamy dzisiejszych czytań, możemy odnieść wrażenie, że trzeba być bardzo
wykształconym, by zrozumieć, co Pan Bóg chce nam przez nie powiedzieć. A tu z
pomocą przychodzi nam samo Słowo Boże: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom (por. Mt 11,25). Okazuje się, że do pojęcia, a może bardziej do
przyjęcia, Bożego Słowa, niekonieczne są specjalistyczne studia (choć bardzo
pomagają), lecz proste, otwarte, pokorne i słuchające serce. Kto je ma, blisko
jest Królestwa!

Złożyć
ofiarę? Nie ma problemu, byle nie z siebie!

Nie stać mnie, mam za mało, mam dużo innych
ważniejszych potrzeb, a Kościół (księża) i tak sobie poradzi! To dość
powszechne hasła padające z ust chrześcijan. Mimo tego, jednak praktycznie
wszyscy składamy ofiary. Na tacę, na kolędę, na mszę świętą, na budowę czy
remont kościoła, mniejsze czy większe, częściej lub rzadziej, ale jednak. I
dobrze, bo tylko dzięki nim, Kościół istnieje i rozwija się. Warto by może
jednak przypatrzyć się lekko motywacjom tego dawania na Kościół. Ile tam
szczerej troski i prostego zrozumienia potrzeb Kościoła Wspólnoty wierzących,
czyli również moich w tej konkretnej społeczności, a ile gestu świętego
spokoju by zrobić, co wypada i by się nikt nie czepiał. Dziś autor Listu do
Hebrajczyków lekko nas szokuje: Niemożliwe jest bowiem, aby krew cielców i
kozłów usuwała grzechy (Hbr 10,4).
To znaczy, że choć nasze ofiary służą Kościołowi, to nie usuwają grzechów, nie
załatwiają wszystkiego! Nie otwierają automatycznie drzwi do Raju,
usprawiedliwiając nasze przewinienia i pozwalając beztrosko przeżywać nasze
życie, bez osobistego wewnętrznego zaangażowania, bez otwarcia na żywego Pana
Boga. Takiego Pana Boga, który nie jest skarbonką na pobożne życzenia i ich
spełniaczem wg naszych upodobań, ale żywym Bogiem, konkretną Osobą, moim i
Twoim Stwórcą i Odkupicielem, który nas stworzył, czuwa nad nami i ma dla
każdego z nas bardzo konkretny plan. Jest Ojcem, który nas kocha za darmo i
pomimo wszystko, a jednego, czego oczekuje, to przyjęcia tej Miłości i zgody na
Jego plan wobec nas. Dlatego za Psalmistą i Autorem Listu do Hebrajczyków,
możemy śpiewać z głębi naszych serc, rozweselając Serce Boże: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę (por. Hbr 10,9)

To
więzy krwi nie wystarczą?

Pewnie nie jednego pobożnego chrześcijanina, dotknęły
słowa dzisiejszej Ewangelii. U wielu pewnie zrodziło się święte oburzenie, jak
można tak traktować bliskich i do tego jeszcze Matkę Najświętszą i jakby tego
było mało, czyni to sam Pan Jezus! Na drodze wiary, musi przyjść taki moment, w
którym trzeba będzie odpowiedzieć na pytanie, kto jest najważniejszy w moim
życiu, kto jest jego dawcą, opiekunem i co najważniejsze celem? I wtedy okaże
się, że nasi bliscy, krewni, rodzeństwo, rodzice, są tylko i aż jego cennymi
elementami. Najważniejszy jest jednak Ten, przez Którego wszystko, z Którym
wszystko i w Którym wszystko. Ten, Który staje się mi bliższy przez poznanie,
przyjęcie i pełnienie Jego woli, a nie przez więzy krwi.

Ks. Krzysztof Żygadło MS

(Duszpasterz
Sanktuarium w La Salette)

Nadchodzące wydarzenia

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Jeśli ci Bóg nie wystarczy, to co cię zaspokoi?”
(św. Augustyn)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >