2015-01-26 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-01-26

HOMILIA

Jestem powołany …

"Weź udział w trudach i
przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga". Tymi słowami
św. Paweł zwraca się nie tylko do Tymoteusza – patrona dnia dzisiejszego –
również do każdego z nas. Zachęca do głoszenia Ewangelii. Czy czuje się do tego
powołany?

Jezus nie jest samotnym
misjonarzem ludowym, nie che działać w pojedynkę, chce by cały świat usłyszał o
miłości Boga do człowieka. Dlatego posyła "siedemdziesięciu dwóch i wysłał
ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść
zamierzał". Czy w tych słowach słyszę zaproszenie, które On do mnie
kieruje? Jezus chce aby Jego uczniów przybywało, chce by ich liczba się
pomnażała. W tym odniesieniu możemy zrozumieć dlaczego posyła 72 a nie 75.
Pomnóżmy zatem ilość apostołów z liczbą 6. Dlaczego 6? Bo to liczba
niedoskonała, w której każdy z nas się mieści, w odróżnieniu od Boga, który
jest pełnią – 7.

Zatem powołany przez Jezusa
apostoł nie jest jakimś półbogiem, człowiekiem doskonałym, ale dąży do jedności
z Bogiem. Każdy jest wezwany by głosić Królestwo Boże, bo każdy jest do niego
zaproszony. Bywa, że gorszymy się rożnymi postawami, szczególnie tych,
którzy w swoim życiu wybrali powołanie kapłańskie lub zakonne – powinni
świecić przykładem. Nie można usprawiedliwiać zła, które ktoś czyni, ale w
byciu niedoskonałym warto dawać świadectwo miłości, w której jest miejsce na
wymaganie i przebaczenie.

Dlatego Jezus posyła po
dwóch przed sobą,ponieważ dwa są przykazania miłości, mianowicie Boga i
bliźniego. Nie może być bowiem miłości tam, gdzie jest mniej niż dwóch
-Św. Grzegorz Wielki.

Prośmy szczególnie w tym dniu, abyśmy mieli serce otwarte na
miłość, która wzywa do dawania świadectwa o Królestwie i zapraszam do modlitwy
o nowe powołania.

Łukasz Soczek MS

Tekst modlitwy o powołania (do codziennego odmawiania przez
Członków Saletyńskiego Dzieła Duchowej Pomocy Powołaniom): Panie Jezu, Ty
powołujesz wybranych do całkowitego oddania się Tobie w życiu kapłańskim i
zakonnym. Spraw prosimy, aby w ich sercach zrodziło się pragnienie odpowiedzi
na Twoje wołanie. Niech otwarci na działanie Ducha Świętego staną się żywymi
narzędziami w Twoich rękach. Maryjo Saletyńska, porusz serca wielu młodych, aby
podążali za Twoim Synem i głosili światu Orędzie pojednania. Amen.

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Prawda jest łagodna, prawda jest cicha, prawda nie jest hałaśliwa.”
(papież Franciszek)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >