2015-01-23 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-01-23

HOMILIA

Aby mu towarzyszyli

Słowo na dzień dzisiejszy to Słowo
Powołania. I ustanowił Dwunastu, aby Mu Towarzyszyli , dopiero następnie
zaprasza do głoszenia nauki i wypędzania złych duchów.

Jak ważne jest Towarzyszenie
Jezusowi na codziennej modlitwie, w spotkaniu ze Słowem Bożym, w
Sakramentach.

Jak Miłość rodzi się w codziennej obecności,
tak wiara rodzi się w codziennym słuchaniu Słowa Bożego. W Izraelu Słowo znaczy
tyle co wydarzenie, a zatem Pan Bóg mówiąc przez fakty w Twoim życiu mówi do
Ciebie Słowo Boże, przez które zaprasza do wiary. To znaczy, że jest On obecny
w każdym wydarzeniu Twojego życia, w tym dobrym, ale i w tym trudnym jak
cierpienie, krzyż, choroba, sytuacje które nie rozumiesz

Jezus chce pomagać Tobie i Mi
zrozumieć to co niezrozumiałe

Ks. Karol Tomczak MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Bóg Maryję ustanowił „Wspomożeniem chrześcijan”, a Ona zawsze okazywała się taką w nieszczęściach publicznych, szczególnie wobec ludów cierpiących i walczących za wiarę.”
(św. Jan Bosko)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >