2015-01-21 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-01-21

HOMILIA

W dzisiejszej Ewangelii widzimy Jezusa, który uzdrawia w
szabat chorego człowieka. W tym fragmencie św. Marka Jezus wypowiada tylko trzy
zdania. Przyjrzyjmy się każdemu z nich.

Stań tu na środku

Pierwsze zdanie jest zaproszeniem Jezusa, aby człowiek,
który potrzebuje uzdrowienia stanął na środku, to bardzo ważny szczegół.
Wielkie dzieła Pana Boga w naszym życiu powinny być widoczne dla innych,
powinniśmy się chwalić tym co Bóg czyni w życiu każdego z nas. Nasza wiara
powinna być widoczna dla innych, aby być przykładem jakie wspaniałe uzdrowienia
i cuda czyni Jezus.

Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego, czy coś złego? Życie ocalić czy
zabić?

Na to pytanie Jezusa faryzeusze nie odpowiadają, milczą.
Prorok Jeremiasz mówi, że szabat jest po to aby naród wybrany pamiętał o
przymierzu, aby z przymierza nie uczynić cysterny, w której woda jest brudna,
gnije i śmierdzi. Przymierze jest po to abyśmy wodę czerpali ze źródła. Szabat
jest po to aby zbliżać się do Boga, a zbliżać się do niego można tylko czyniąc
dobro, które wypływa z miłości do Niego i do drugiego człowieka.

Wyciągnij rękę

Ostatnie zdanie Jezusa daje uzdrowienie temu choremu
człowiekowi. Dziś Jezus chce Ciebie zaprosić do tego abyś wyciągnął do niego to
co potrzebuje uzdrowienia w twoim życiu, abyś miał odwagę wyjść z tłumu i
stanął na środku, przed nim. Taką odwagę miała patronka dzisiejszego dnia św.
Agnieszka, która oddała swoje życie podczas prześladowań, ponieważ uwierzyła
Jezusowi. Każdego roku we wspomnienie św. Agnieszki papież w Rzymie błogosławi
dwa baranki, z których wełny wyrabia się potem paliusze białe wstęgi z
sześcioma krzyżami, które otrzymują metropolici jako symbol łączności ze
stolicą apostolską.

Niech naszym paliuszem tym co pokazuje nasza łączność ze
wspólnotą kościoła będzie nasze dobro, które czynimy oraz świadczenie o tym
co Pan Bóg uczynił w naszym życiu. Abyśmy doświadczając uzdrowienia umieli
pokazywać innym na czym polega bycie uczniem Jezusa z wiara i odwagą tak jak
pokazała to patronka dzisiejszego dnia św. Agnieszka.

ks. Jakub Dudek MS

Nadchodzące wydarzenia
26-28 maj - Nowe życie w Duchu Świętym
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Najświętsza Panna chroni mnie zawsze, gdy tylko Ją wezwę. Jeśli nachodzi mnie niepokój czy też mam jakiś kłopot, to od razu zwracam się do Niej — i zawsze, jak najczulsza z Matek, zajmuje się moimi sprawami.”
(św. Teresa z Lisieux)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >