2015-01-20 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-01-20

HOMILIA

WOLNOŚĆ
CZŁOWIEKA

,,To szabat został ustanowiony dla
człowieka, a nie człowiek dla szabatu.

Jest to zdanie centralne naszej
Ewangelii i wydaje się, że zostało wypowiedziane przy okazji, wręcz od
niechcenia, już na zakończenie pouczenia. Niesie ono w sobie prawdę o wolności
człowieka, o tajemniczej pokorze relacji między mną o Bogiem. Uczniowie wędrują
przez Galileę, to piękny kraj, wchodzą w łany zboża, to znak wejścia w życie.
Gdy towarzysze Jezusowi, idę za Nim wtedy doświadczam pełni życia. Żyć oznacza
mieć relację z Bogiem, relację bliską, jak dziecko ze swoją matką.

Dlaczego niektórzy skarżą się, że nie
doświadczają Boga, albo tak trudno jest im trwać przy nim? Bo Bóg przestał być
dla nich Bogiem, a bożkiem stała się praca, praca która jest najważniejsza,
wyszła na piedestał i rządzi nami jak chce. To czas rachunku sumienia wobec
moich zajęć, tak często słyszę w mojej głowie: ,,Teraz musisz zrobić to i to a
modlitwę zostaw sobie na później, nigdzie nie ucieknie, albo pomodlisz się w
drodze do pracy. Demoniczny podszept szatana bym marnował czas święty, czas
relacji, czas milczenia.

Jestem tak bardzo obdarowany wolnością,
że nie potrafię sobie z nią poradzić i sprzedaję moją świętość za bezduszne
gadżety. Pan który przychodzi budzi mnie z mojego grzechu i wskazuje drogę
pojednania, to droga relacji z Nim samym, przez sakramenty.

Zastanawiam się co powiedzieli by
faryzeusze na galerie pełne ludzi w Dniu Pańskim. W czasie Adwentu miałem
okazję spędzić cztery godziny w galerii, bardzo pokaźnej, siedziałem na holu
głównym i czytałem Ewangelię jak Jezus leczył chorych i opętanych. Przychodził
do nich i ukazywał im moc Bożą. Zrozumiałem tam na ławce w tym tłumie, że Bóg
jest do szaleństwa zakochany w człowieku, do szaleństwa śmierci swojego Syna,
do szaleństwa Wcielenia.

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat
wśród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze
rzekli do Niego: Patrz, czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno?

ks.
Łukasz S. MS

Nadchodzące wydarzenia
9-11 czerwiec - Rekolekcje o adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.”
(św. Jan Paweł II)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >