2015-01-17 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-01-17

HOMILIA

Żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze
niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha,
stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

Żywe
jest Słowo Boże w naszym życiu. Żywy jest jedyny i prawdziwy Bóg. Działa i
pragnie czynić nasze życie żywym czyli wydającym owoce. Dzisiejsze Słowo
zaprasza do refleksji nad naszym przyjęciem Słowa samego Boga i odpowiedzi na
zaproszenie skierowane przez samego Jezusa : Pójdź za Mną!

Powołanie
do świętości jest naszą radością, naszym zadaniem życiowym. Bóg podpowiada nam
jaką metodą posługiwać się by świętość zdobywać. Jedną z nich jest droga mowy.
Jakże wiele dobra możemy uczynić błogosławiąc naszymi ustami, czyli dobrze
mówiąc o innych, jakże budujące dla naszych braci i sióstr jest wyrażanie
naszych opinii, bez osądów, podejrzliwości, oczernienia czy wulgaryzmów.

W La
Salette Maryja płacząc prosi o piękne używanie naszego języka, o uszanowanie
drugiego Bożego Przykazania: Nie
będziesz brał Imienia Pana Boga Swego nadaremno.

Czyńmy
dobro naszym słowem, naszym czynem by stawać się coraz bardziej podobnym do
Jezusa.

Ks.
Zbigniew Cybulski MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >