2015-01-13 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-01-13

HOMILIA

Wtorek, I tydzień zwykłyWładza JezusaKilka dni temu razem ze współbraćmi oglądałem film dokumentalny pt. Stalin w kolorze, ukazujący życie radzieckiego dyktatora. Końcowe fragmenty tego dokumentu mówiły o śmierci generalissimusa. Przez ostatnie dwa dni umierał w totalnym osamotnieniu i ciemności, gdyż jego osobiści lekarze nie chcieli się do niego zbliżać ze strachu przed wyrokiem śmierci za źle postawioną diagnozę. Władza Stalina wywołująca śmiertelny lęk, która doprowadziła do unicestwienia 20 mln rodaków, oparta była na terrorze. Na wieść o jego śmierci ludzie w gułagach padali na kolana i dziękowali niebiosom za śmierć człowieka z wąsami.Jan Marek Rymkiewicz, poeta i pisarz, o którym publicysta i producent filmowy, Maciej Pawlicki pisze w przedostatnim numerze W sieci, że chce być Reytanem, który zastawi drzwi do klęski, w swoim eseju Reytan. Upadek Polski nawiązuje do obecnej sytuacji Polski, a przede wszystkim do władzy, która nie służy Polakom, ale tak jak za czasów Reytana, obcym interesom. Władza, która nie budzi lęku, nie posługuje się terrorem, ale w pełzający sposób wkłada wolność Polski w nie nasze ręce.Dzisiejsza Ewangelia dotyka również problemu władzy. Jezus uczy lud jak ten, który ma władzę, ale jest to władza zupełnie inna niż ta, o której wspomniałem wyżej. Jest to władza wewnętrzna, której z wdzięcznością poddaje się słuchający Go lud, ponieważ prowadzi do wyzwolenia człowieka. Moc Ewangelii polega właśnie na tym, że Żywe Słowo Jezus Chrystus wskrzesza to, co jest w człowieku martwe, uwalnia od tego, co go zniewala, oczyszcza to, co jest w nim brudne, wlewa nadzieję tam, gdzie ta nadzieja umierała; Słowo Dobrej Nowiny, które prowadzi od nienawiści do miłości Miłujcie waszych nieprzyjaciół! (Mt 5, 44) Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią (Łk 23, 34). Dlatego za Jezusem idą tłumy, bo widzą w Nim Zbawiciela swojego życia. W miarę upływu czasu te tłumy będą topnieć ze względu na zbliżające się zgorszenie krzyżem, ale to nie zmienia faktu, że władza Jezusa objawiona w Jego Słowie ma wszechpotężną moc.Jezus rozpoczyna działalność publiczną od ukazania swojej władzy (mocy) nad tym, który wpędza człowieka w niemoc szatanem, i dokonuje nad nim skutecznego egzorcyzmu, co jest zapowiedzią tego, że oto nadeszła pełnia czasu (Ga 4, 4). To Słowo nic nie straciło ze swej mocy. Również dziś Jezus chce mówić do nas, oczekując przyjęcia Słowa, aby dokonywało tego, co czyniło wśród ludzi Jemu współczesnych.ks. Jacek Sokołowski MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >