2015-01-11 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-01-11

HOMILIA

Święto Chrztu Pańskiego, 11 stycznia 2015 r.Przejść przez życie dobrze czyniącJesteśmy wezwani, aby przejść przez życie dobrze czyniąc. Tak mówi o Jezusie św. Piotr w drugim czytaniu. Dla nas, to dobrze czyniąc wiąże się z dawaniem świadectwa i posługą ewangelizacji, która jak mówi Izajasz, ma ocalić to co jest słabe, nadłamane, ma odnowić i obudzić życie tam, gdzie ono już gaśnie. Jezus tak czynił. Dlaczego był do tego zdolny? Bo Bóg był z Nim. Można też powiedzieć, że Jezus też był z Bogiem, był z Nim zjednoczony.Gdzie szukać dla siebie tej siły, by dobrze czynić ? Widzimy jak sami jesteśmy słabi. Przede wszystkim musimy wracać do początku naszego wybrania, które dokonało się w sakramencie chrztu. To jest ten moment wybrania, upodobania, moment, w którym Duch Święty spoczął na każdym z nas. Wtedy Bóg wypowiedział nad każdym z nas słowa: Tyś jest mój syn umiłowany w tobie mam upodobanie. To dzięki Jezusowi, który staje pośród nas, staje się jednym z nas, możemy na nowo odzyskać radość dziecka Bożego i wołać do Boga Ojcze.Bóg swojego wybrania nie cofnął, nie przestał nas kochać. Jest cały czas z nami i przy nas. Ale czy my jesteśmy z Nim i przy Nim. Tylko przez zjednoczenie z Jezusem, jesteśmy w stanie przejść przez życie, dobrze czyniąc. To On nam daje swojego Ducha, który sprawia, że mamy życie w sobie. To Duch Święty czyni z nas świadków, ale tylko wtedy, kiedy spotykamy się z Jezusem. To On daje zapał do dzielenia się Dobrą Nowiną, ale tylko wtedy, kiedy spotykamy się z Jezusem.Słowo Boże pomaga nam na nowo odnowić tę relację. To przez Słowo jest ożywiana nasza wiara. To Słowo daje Ducha, bo w Nim jest Duch Boży, jest życie. Patrzmy na człowieczeństwo Jezusa i odkrywajmy w jaki sposób Jezus był z Ojcem, jak i kiedy z Nim rozmawiał, jak odkrywał i przyjmował Jego wolę, jak się powierzał Ojcu, kiedy przychodziły trudne doświadczenia.Bóg jest naszym Ojcem od zawsze. Swoją miłość potwierdził i na nowo wyraził w sakramencie chrztu. Chce ją jednak ciągle wyrażać i odnawiać, zapraszając nas, byśmy się na nią jeszcze bardziej otwierali i doświadczali, że On jest z nami. Przez Jezusa, z Jezusem i w Jezusie możemy na nowo doświadczać tej prawdy. Tylko wtedy możemy iść przez życie dobrze czyniąc.ks. Jacek G.

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Bóg Maryję ustanowił „Wspomożeniem chrześcijan”, a Ona zawsze okazywała się taką w nieszczęściach publicznych, szczególnie wobec ludów cierpiących i walczących za wiarę.”
(św. Jan Bosko)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >