2015-01-11 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-01-11

HOMILIA

Święto Chrztu Pańskiego, 11 stycznia 2015 r.Przejść przez życie dobrze czyniącJesteśmy wezwani, aby przejść przez życie dobrze czyniąc. Tak mówi o Jezusie św. Piotr w drugim czytaniu. Dla nas, to dobrze czyniąc wiąże się z dawaniem świadectwa i posługą ewangelizacji, która jak mówi Izajasz, ma ocalić to co jest słabe, nadłamane, ma odnowić i obudzić życie tam, gdzie ono już gaśnie. Jezus tak czynił. Dlaczego był do tego zdolny? Bo Bóg był z Nim. Można też powiedzieć, że Jezus też był z Bogiem, był z Nim zjednoczony.Gdzie szukać dla siebie tej siły, by dobrze czynić ? Widzimy jak sami jesteśmy słabi. Przede wszystkim musimy wracać do początku naszego wybrania, które dokonało się w sakramencie chrztu. To jest ten moment wybrania, upodobania, moment, w którym Duch Święty spoczął na każdym z nas. Wtedy Bóg wypowiedział nad każdym z nas słowa: Tyś jest mój syn umiłowany w tobie mam upodobanie. To dzięki Jezusowi, który staje pośród nas, staje się jednym z nas, możemy na nowo odzyskać radość dziecka Bożego i wołać do Boga Ojcze.Bóg swojego wybrania nie cofnął, nie przestał nas kochać. Jest cały czas z nami i przy nas. Ale czy my jesteśmy z Nim i przy Nim. Tylko przez zjednoczenie z Jezusem, jesteśmy w stanie przejść przez życie, dobrze czyniąc. To On nam daje swojego Ducha, który sprawia, że mamy życie w sobie. To Duch Święty czyni z nas świadków, ale tylko wtedy, kiedy spotykamy się z Jezusem. To On daje zapał do dzielenia się Dobrą Nowiną, ale tylko wtedy, kiedy spotykamy się z Jezusem.Słowo Boże pomaga nam na nowo odnowić tę relację. To przez Słowo jest ożywiana nasza wiara. To Słowo daje Ducha, bo w Nim jest Duch Boży, jest życie. Patrzmy na człowieczeństwo Jezusa i odkrywajmy w jaki sposób Jezus był z Ojcem, jak i kiedy z Nim rozmawiał, jak odkrywał i przyjmował Jego wolę, jak się powierzał Ojcu, kiedy przychodziły trudne doświadczenia.Bóg jest naszym Ojcem od zawsze. Swoją miłość potwierdził i na nowo wyraził w sakramencie chrztu. Chce ją jednak ciągle wyrażać i odnawiać, zapraszając nas, byśmy się na nią jeszcze bardziej otwierali i doświadczali, że On jest z nami. Przez Jezusa, z Jezusem i w Jezusie możemy na nowo doświadczać tej prawdy. Tylko wtedy możemy iść przez życie dobrze czyniąc.ks. Jacek G.

Nadchodzące wydarzenia

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Aby dojść do nieba, trzeba oderwać się od ziemi.”
(św. Teresa)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >