2015-01-10 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-01-10

HOMILIA

Dla
Boga ważne jest moje dziś

Wielu z nas głosi
Słowo. Jesteśmy powołani, aby tak głosić, aby świat się zmieniał, człowiek
nawracał, aby ludzie byli poruszeni. Wtedy się uważa, ze słowo dotarło do celu
do serca człowieka. Pragnieniem wielu ewangelizatorów jest tak przepowiadać,
tak głosić, aby ludzie zostali dotknięci tym słowem, aby rodziła się wiara, aby
wiara była odpowiedzią na głoszone słowo. Wiara rodzi się ze słuchania, a tym
co się słyszy jest Słowo Boże. Tak mówić, aby reakcją na Słowo była wdzięczność
Bogu.

Tak jak w przepowiadaniu
Jezusa. Fragment Ewangelii Łukasza na dzisiejszy dzień ukazuje nam Jezusa,
który wraca do swoich rodzinnych stron, do rodzinnej miejscowości. Jest już
sławny, ludzie dowiadują się o Nim wielu dobrych rzeczy. Jest podziwiany przez
wielu.za Jego przepowiadanie, które służy dla dobra człowieka. Jego uwaga jest
skierowana na człowieka. Zna realność życia człowieka, wie o sytuacji, w jakiej
się znajduje, zna potrzeby i pragnienia i wie w jaki sposób może się dokonać
zmiana. To słowo jest o głoszących Słowo.

Co uczynić, aby nasze
słowa miały taka moc, aby Słowo przychodziło jako Dobra Nowina, a przyjęcie
Słowa było łaską? Czyli aby realizowało się to co powiedział jeden z księży,
odpowiadając na pytanie ludzi: co ksiądz tutaj robi. Jego odpowiedz brzmiała
mniej więcej tak: staram się, aby nie przeszkadzać Jezusowi i jestem
wdzięczny, ze czasami mi się to udaje? co robić, aby zasłonić Boga swoimi
słowami, nawet najlepszymi teoriami, albo osłabić działanie Słowa nawet
pięknymi słowami?

Aby
ono było głoszone, wypowiedziane z mocą. Skąd czerpać tę moc?
Jezus przyszedł do Galilei w Duchu. Mamy tę moc. Nie od siebie, ale z Ducha
sw. Proroctwo Izajasza, które Jezus przeczytał w synagodze w Kafarnaum, spełnia
się przede wszystkim w Jego życiu, ale dotyczy również każdego z nas. To może
dziwić, ale na mocy chrztu na każdym z nas spoczął Duch Święty, każdy z nas
został przez Niego namaszczony i posłany nieść dobrą nowinę. Czy mamy Ducha sw?
Kiedy otrzymaliśmy Ducha sw, czy pamiętasz, ze otrzymałeś Ducha sw? Bądź pewny,
ze otrzymałeś. To jest Dobra Nowina, ze nie głosimy swoja mocą, ale zostaliśmy
pomazani Duchem sw. Mam we wspólnocie parafialnej brata, który dziękuje Bogu,
ze jesteśmy, jako księża, pomazani Duchem sw. Duch sw jest w nas. Przez Chrzest
sw. przez modlitwę o wylanie Ducha sw, przez bierzmowanie, przez święcenia.

Słowo Boże ma powrócić
do Boga, ale zanim powróci, dokona tego, co Bóg w swoim miłosierdziu
zaplanował, obiecał. Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam
nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią
urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo,
które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie
dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. (Iż
55,10-11). Czyli z tym związane jest oczekiwanie na realizacje Słowa. Bóg nie działa w pospiechu, Bóg ma zawsze
czas i Słowo jest realizowane w odpowiednim czasie. Ale aby mogło się
spełnić oczekiwanie trzeba dać sobie czas. A dla Boga zawsze jest dziś.
Zaufaj temu słowu, nawet jeżeli nie widzisz działania Boga, Bóg działa również
poza naszym zewnętrznym światem, i poza czasem w którym żyjemy. Tak było w
historii Abrahama, Mojżesza. U Boga zawsze jest dziś. Nie ma wczoraj i jutro.
Bóg nie przychodził wczoraj i nie przyjdzie jutro. I dlatego: w psalmie 95
słowa, które i powtarza autor do Hbr: dziś jeśli głos Jego usłyszycie, nie
zatwardzajcie serc waszych.

A
słuchać Jego Słowo, to słyszeć Jego obietnice, które On już dzisiaj realizuje.
Obietnicą jest rok łaski, jest uwolnienie, pokrzepienie, nadzieja, przejrzenie.
Jezus przyszedł uczynić ten świat lepszym
dla konkretnych ludzi. To jest misja, którą otrzymał od Ojca i dla której
został namaszczony Duchem Świętym. Słowo Jezusa jest skierowane do ubogich,
więźniów, niewidomych, uciśnionych. Czy widzisz siebie w tym gronie? Adresatami
słowa nie sa ludzie, którzy się dobrze czują nawet mądre słowa nie porusza
ich. Słowo trafi do ludzi, którzy oczekują i pragną zmian.

Na wschodzie, na
Ukrainie, w okresie Bożego Narodzenia
popularnym jest powitanie spotykanych ludzi słowami: Jezus się narodził i
odpowiedz: chwalimy Jego. Sercem wypowiadane i przyjęte słowa to odpowiedz na
ten cud, który już się dokonuje w naszym sercu i sercem wdzięcznym Bogu
doświadczamy w sobie łaskę związaną z tym ,ze dzisiaj zaistniał Jezus w moim
życiu i konsekwencją Jego narodzin jest uwolnienie od grzechu, ciężaru zła,
strachu i beznadziejności. Czy jakiekolwiek słowo ludzkie ma taka moc?

Ks. Zbigniew B. MS

Nadchodzące wydarzenia

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Aby dojść do nieba, trzeba oderwać się od ziemi.”
(św. Teresa)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >