2015-01-06 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-01-06

HOMILIA

Uroczystość Objawienia
Pańskiego

Światło, które w Boże Narodzenie rozbłysło w nocy oświetlając grotę w
Betlejem,
w której znajdują się w cichej adoracji Maryja, Józef i pasterze,
dzisiaj rozbłyska i ukazuje się wszystkim.
Epifania jest tajemnicą światła,
symbolicznie wskazaną przez gwiazdę,
która prowadziła w podróży Magów.
Prawdziwym źródłem jaśniejącym,
słońcem, wschodzącym z wysoka (Łk 1,78),
jest jednak Chrystus!

Benedykt XVI

Droga Józefa

Józef, mąż Maryi, dzięki pomocy słów anioła, wie gdzie
i jak odnaleźć Mesjasza (Józefie, synu
Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha
Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię
Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów (Mt 1,20-21)).
Potrzebował jedynie uznać Go i przyjąć. Jego droga do odkrycia Syna Bożego
prowadziła jednak przez zaskoczenie, poczucie porażki, niepewność, z których
zwycięsko wyprowadza go Bóg poprzez swego anioła. Jest to droga wiary mężczyzny
z Narodu Wybranego.

Droga Mędrców

Poganie natomiast, reprezentowani przez Mędrców, muszą
poszukiwać Mesjasza pozwalając się prowadzić znakowi gwiazdy, dotrzeć do
Jerozolimy i tam pytać gdzie
narodził się Pan, a później dopiero mogą Go zobaczyć. Jest to droga inna,
bardziej może złożona pod pewnymi względami niż doświadczenie Józefa, ale
ostatecznie prowadząca do Bożego Syna.

Droga moja

Doświadczenie Mędrców jest także i naszym: gwiazdą dla
nas jest Słowo Boże, które prowadzi nas do duchowej Jerozolimy, w której
odkrywamy tajemnicę Jezusa Chrystusa w Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu i
wówczas możemy przeżywać narodziny Mesjasza w naszym życiu, w naszej codziennej
historii.

Droga duchowa

Każde doświadczenie poszukiwania Boga Mesjasza jest
inne, niepowtarzalne i cenne. Wszystko to, co otrzymaliśmy jako dary, talenty,
zdolności intelektualne i duchowe mogą prowadzić nas do poznania Syna Bożego.
Mędrcy wyposażeni w wiedzę dostrzegają znak gwiazdy. Ich poszukiwanie skupia
się nie tyle na poszukiwaniu czegoś, ale Kogoś. Oni przeszli długą drogę ze
Wschodu do Betlejem w Judei.

Nie chodzi w naszym poszukiwaniu Boga tyle o
pokonywanie ogromnych odległości mierzonych w kilometrach, ale przemieszczanie
się duchowe. Mędrcy pochodzą ze Wschodu, który nie jest precyzyjnie określony,
ale cel ich podróży jest bardzo jasny i prowadzi do Betlejem. Moje życie wiary
jest wędrowaniem ze wschodu, który także nie jest zbyt dobrze określony, jest
jakby wędrowaniem z pewnego chaosu do nowego świata, które rozpoczęło się wraz
z narodzeniem Jezusa Chrystusa w Betlejem. Moja wędrówka życiowa prowadzi do spotkania ze Zbawicielem!

Jezu, Światłości Prawdziwa, prowadź mnie Twoim Słowem
do poznania Ciebie w Krzyżu i Zmartwychwstaniu, abyś ostatecznie rodził się we
mnie i przeze mnie dla innych!

Ks.
Jacek P. MS

Nadchodzące wydarzenia

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Jeśli ci Bóg nie wystarczy, to co cię zaspokoi?”
(św. Augustyn)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >