2015-01-04 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-01-04

HOMILIA

Boga nikt
nigdy nie widział, Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.

Gdybyśmy się zatrzymali tylko przy pierwszej części tego
zdania Boga nikt nigdy nie widział nie brzmiało by to wcale jak Dobra
Nowina. Dla wielu mógłby to być kolejny argument, że o Bogu nic nie można
powiedzieć a jeżeli już się coś mówi, to nigdy to nie będzie prawdziwe. Na
szczęście przytoczone zdanie jest rozbudowane i stawia niewidzialnego Boga w
zupełnie innym świetle, ponieważ Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o
Nim pouczył.

W łonie Ojca

Możemy mieć pewność, że Jezus zna się na Bogu, że ma
prawo mówić o Bogu, że cokolwiek mówi o swoim Ojcu, jest godne zaufania i są to
sprawdzone wiadomości. Skąd ta pewność? Bo jest w łonie Ojca. W biblijnym znaczeniu
łono wyraża bardzo intymną więź i zjednoczenie między osobami. Nie znaczy to,
że Bóg ma łono. Chodzi tutaj o sens przenośny. Tak jak ojciec kładł po
urodzeniu dziecko na swoim łonie, by pokazać, że przyznaje się do niego jako do
swego dziecka, tak Jednorodzony Syn, Słowo, należy do Boga, który Go zrodził i
jest z Nim ściśle powiązany.

Na łonie
Jezusa

Ewangelista Jan używa wyrażenie łono jeszcze raz opisując
Ostatnią Wieczerzę. On więc oparł się na piersi Jezusa (J 13, 25). Chociaż
zostało przetłumaczone jako pierś, jest to to samo słowo jak w Prologu,
oznaczające łono. Jeżeli Jezus jest w łonie Ojca, to warto być jak najbliżej
przy Nim. Zrozumiał to Jan, umiłowany uczeń i pozwolił się pouczyć Słowem Życia.
Wówczas stał się wiarygodnym świadkiem i cokolwiek mówił, wynikało z tej
pięknej przyjaźni z Mistrzem.

Nie mam gdzie
głowę położyć

Można pozazdrościć Janowi, że należał do tych, którzy
mogli rzeczywiście oprzeć swoją głowę na łonie Jezusa. Możesz czuć się w
gorszej sytuacji, bo nie masz takich możliwości jakie mieli Apostołowie. Jednak
dostęp do Jezusa pozostaje również dzisiaj. Bo jeśli Jezus pouczył o swoim
Ojcu, to czytając Ewangelię przybliżasz się do Niego i masz dostęp nie tylko do
Jezusa, lecz także do Ojca. Również dzisiaj możesz przeżywać to, co uczniowie
podczas Ostatniej Wieczerzy. Możesz być nie tylko blisko Jezusa, lecz także
spożyć Jego ciało podczas Eucharystii. Pytanie brzmi, czy chcę położyć głowę na
łonie Jezusa, albo zawracam sobie głowę innymi myślami i sprawami. Ile czasu potrafię
Mu poświęcić? Możesz modlić się tak, jak prosił św. Paweł za wierzących z
Efezu: Proszę…, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał mi
ducha mądrości i objawienia, bym Go lepiej poznał (por. Ef 1, 17). Bóg spełnia
pragnienie głębszego poznawania dając ducha mądrości i
objawienia.

Modlę się, aby rozpoczęty rok wniósł do Twojego i mojego
życia nowe, głębsze, jeszcze bardziej osobiste poznanie niewidzialnego Ojca
poprzez Jego Syna Jezusa Chrystusa. Proszę o szczególnego ducha mądrości i
objawienia, który pomoże nam położyć głowę na łonie Jezusa i poznać Go jeszcze
bardziej.

ks. Matej
Trizuliak MS(Słowacja, parafia i dom rekolekcyjny w Chrenovcu)

Nadchodzące wydarzenia

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Żyj jak żołnierz na warcie, bądź zawsze gotów.”
(bł. Michał Kozal)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >