2015-01-03 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-01-03

HOMILIA

Sobota, 3 styczniaŚwiadectwo JanaKiedy zbliżamy się do tajemnicy życia Bożego nasz umysł się gubi. Z tego powodu, aby oddać choć w przybliżeniu prawdę o tożsamości Jezusa Jan posługuje się obrazami nawiązującymi do Starego Testamentu. W dzisiejszym fragmencie Ewangelii słyszymy więc, że Jezus jest Barankiem Bożym, który gładzi grzech świata, i że podczas chrztu spoczął na Nim Duch Święty w postaci gołębicy.Baranek BożyStary Testament powstawał w środowisku nomadów zajmujących się wypasaniem owiec. Obraz stada owiec był bardzo bliski temu ludowi. W opowiadaniu o Abrahamie pojawia się historia ofiarowania Izaaka na górze Moria. Gdy sędziwy patriarcha, posłuszny woli Boga, chce złożyć w ofierze swojego jedynego syna Bóg wskazuje na baranka uwikłanego rogami w zaroślach, który ma zostać zabity w zamian za Izaaka. Baranek ginie, aby człowiek mógł żyć. Kolejny element obrazu dodaje Księga Wyjścia, która opisując noc wyjścia z niewoli Egipskiej wspomina o baranku, którego krwią mają być pomazane odrzwia domów hebrajczyków, aby ominął ich anioł śmierci przechodzący przez Egipt. Krew baranka ocaliła Izraelitów. Następny element obrazu Baranka Bożego dodaje prorok Izajasz opisując postać tajemniczego Sługi, który w milczeniu poddaje się cierpieniu biorąc na siebie grzechy ludzkie. Wszystko to pozwala nam zrozumieć sens słów Jana Chrzciciela, który wskazując na Jezusa mówi o Jego roli, jako pokornego Sługi, który traci swoje życie, by ocalić człowieka od śmierci.Duch jak gołębicaDrugi przywołany dzisiaj obraz nawiązuje do zapisanego w Księdze Rodzaju opowiadania o potopie. Gdy wody potopu zmywającego grzech z powierzchni ziemi zaczęły opadać Noe wysyła gołębicę, by sprawdzić czy jest jakiś suchy ląd, na którym mogłaby ona spocząć. Jezus w ten sposób zostaje przedstawiony jako wolna od grzechów ziemia, która wyłania się z wód chrztu. W ten sposób zostaje objawiona tajemnica misji Jezusa Chrystusa, który przyjmuje na siebie grzechy ludzkie i ofiarowuje nam nowe, wolne od grzechu życie.xMCMS

Nadchodzące wydarzenia

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Aby dojść do nieba, trzeba oderwać się od ziemi.”
(św. Teresa)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >