2014-12-30 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-12-30

HOMILIA

Przemija czas człowieka. Koniec
roku kalendarzowego jest czasem refleksji i stawiania pytań. Jaki Był
ten rok? Ile przyniósł dobra a ile zła w naszym życiu. Wszystko to
zależy od naszych wyborów, tych codziennych, na teraz ale i na
wieczność. Jezus uczy, by brać odpowiedzialność za swoje życie. W wielu
przypowieściach o tym mówi, choćby ta o bogaczu i łazarzu. Bogacz dzień w
dzień świetnie się bawił, Łazarz zaś cierpiał głodny zlekceważony przez
bogacza. Łazarz kochał życie światowe, z nikim i niczym się nie liczył.
Inny był ich los po śmierci. Dziś Św. Jan przestrzega przed taką
postawą krótkowzroczności i zaparzenia jedynie w życie doczesne: Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. (1J 2,15)
A jeśli nie ma miłości Ojca to musi być inna miłość, bo serce nie znosi
pustki, jest stworzone, by kochać. Jeśli jednak kochamy ten świat i
postawy tego świata, a więc sukces, bogactwo, pieniądz, wygodę i nie
słuchamy sumienia, a nawet go zabijamy, idąc na układy, koniunktury,
kompromisy, to przemijamy wraz z całym światem i jego mądrością. W
takich postawach nie ma miłości Boga. Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia nie pochodzi od Ojca, lecz od świata.(1J 2,16)Kto wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki.Anna,
stara kobieta spotkana dziś w Ewangelii, rozpoznała w małym Dzieciątku
Jezus Mesjasza. Jej zażyłość ze świątynią, posty, nieustanne modlitwy
zanoszone do Boga dniem i nocą,
ukształtowały w niej postawę Proroka. Umiała ona odczytać znaki czasu i
wydarzenia z życia Izraela, jako zbawcze działanie Boga. Anna nie żyła
światem, lecz tym co pochodzi od Boga. Gdyby żyła wartościami świata nie
spotkałaby Mesjasza, rozminęłaby się z Nim. Pewnie i ona usłyszałaby
zarzut, który św. Jan Chrzciciel wypowiedział do Żydów, którzy ocierali
się o Zbawiciela: Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie.
(J 1,26-27). A jeśli nie znacie, to On nie ma wpływu na wasze życie, na
wasze wybory. W Ewangelii Jezusa odsłania się obraz Boga. Tym samym chwała Boża w całej swojej pełni zamieszkuje w Jezusie, gdyż jest On odblaskiem chwały i odbiciem istoty. (Hbr 1,3). Święty Jan nas o tym poucza: Napisałem do was, dzieci, że znacie Ojca, napisałem do was, ojcowie, że poznaliście Tego, który jest od początku(1J 2,14) Bez poznania Boga nie można wypełnić Jego woli. Kto jednak poznaje Boga w Jezusie i przyjmuje Jego wskazania z Góry Błogosławieństw, w tym ukształtują
się postawy Jezusa, włącznie z miłością nieprzyjaciół. Taki człowiek o
nowym sercu, będzie trwał na wieki. Nowy Rok, który się zbliża jest nową
szansą i czasem poznania Boga, Jego Miłosierdzia, by z niego korzystać póki mamy czas. ks. Kazimierz W. MS

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >