2014-12-29 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-12-29

HOMILIA

Wydać się rękom Boga…Coś niesamowitego dzieje się w
dzisiejszej Ewangelii! Bóg, który stał się Dzieckiem, powierza się rękom
człowieka. Bóg wydaje się w ręce człowieka. Dosłownie! W rękach Maryi i
Józefa zostaje przyniesiony do świątyni w Jerozolimie. Ręce, które
niosą, chronią i kochają. Nie boi się spocząć w rękach Symeona, którego
wypełnił swoim Duchem i któremu obiecał, że do niego właśnie przyjdzie.
Ręce, które są spragnione obecności, które błogosławią i chronią, które
wielbią. Każda Komunia święta jest powtórzeniem tego
wydarzenia dla mnie: Bóg wydaje się w moje ręce… Tak bardzo mi ufa, że
chce się powierzyć moim rękom… Ufa i spodziewa się, że te moje ręce
Go przyjmą, ukochają, ochronią, zabiorą w codzienność… W czas Bożego
Narodzenia pytam siebie, jakie są moje ręce? Czego doświadcza Bóg w
moich rękach? Czy pragną one Boga na co dzień? Czy są wystarczające
delikatne, by przyjąć samego Boga? Czy potrafią ochronić to Boże życie,
którym jest On sam zamknięty w okruchu białego Chleba, jak wtedy w
postaci Dziecka? Czy potrafią błogosławić i czy wznoszą się w górę, by
oddać chwałę Panu? Czy też…, no właśnie, czy też zamykają się na Jego
przyjście, albo co gorsza nie biorą żadnej odpowiedzialności za Boga,
którego przyjmują? A może przyjmują Go, by chwilę potem pokazać Mu drzwi
i wypuścić Go z rąk wybierając siebie i grzech? Symeon był pełen
Ducha Świętego, dlatego potrafił rozpoznać ten cud Bożej Miłości! Prośmy
Ducha Świętego, byśmy zawsze w Jego mocy przyjmowali w nasze ręce i w
nasze życie Chrystusa, by nasze ręce Go szukały, kochały, chroniły,
błogosławiły… On sam pokaże nam, jak żyć tajemnicą Bożego Narodzenia
na każdy dzień…Ewangelia mówi jeszcze o innych rękach, o
rękach Boga. Każde pierworodne życie należało w judaizmie do Boga na
pamiątkę wyjścia z Egiptu. Każde pierworodne życia trzeba było złożyć w
Jego ręce, Jemu poświęcić. Maryja i Józef nie boją się tego uczynić. Oni
wiedzą, że tylko w rękach Boga, to Dziecię będzie bezpieczne. Może
myśleli o słowach Dawida, który chciał wpaść w ręce Boga a nie ludzi, bo
wiedział, że tylko Bóg jest naprawdę miłosierny i pełen łaskawości. Jaka
często zawierzamy nasze życie rękom Boga, to życie, które nasi rodzicie
złożyli w Jego ojcowskie ręce w dniu chrztu świętego? Czy potrafimy się
rzeczywiście wydać Jego rękom i powiedzieć jak św. Jan Paweł II: jestem
bardzo w rękach Boga? Niech On prowadzi, niech On niesie, niech On sam
czyni co zechce… Jeśli jestem w Jego delikatnych i mocnych rękach
naprawdę nic mi nie grozi. Jezu, ufam Twoim rękom! Jezu, ufam Tobie! ks. Piotr Ż MS

Nadchodzące wydarzenia

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Jeśli ci Bóg nie wystarczy, to co cię zaspokoi?”
(św. Augustyn)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >