2014-12-27 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-12-27

HOMILIA

Święto św. Jana, Apostoła i EwangelistyCo zobaczył św. Jan?W Ewangelii wg św. Jana można zauważyć wyraźny związek między wiarą i widzeniem. Wielu z tych, którzy widzieli dokonywane przez Jezusa cuda uwierzyło w Niego (por. J 2,23) podczas gdy inni, mimo że widzieli te same znaki, nie potrafili uwierzyć (por. J 6,30; 9,38-41; 12,37 itd.) Dobrze znane jest również opowiadanie o Tomaszu, który nie potrafił uwierzyć dopóki osobiście nie zobaczył zmartwychwstałego Jezusa (J 20,24-29). Zróżnicowane reakcje ludzi na dokonywane przez Jezusa znaki świadczą, że nie każde widzenie prowadzi nas do wiary. Bardzo dobrze widać to w dzisiejszym fragmencie Ewangelii, w którym św. Jan na opisanie doświadczenia uczniów użył trzech różnych czasowników greckich oznaczających widzenie.zobaczył leżące płótnaJako pierwszy do grobu przybył umiłowany uczeń Jezusa, w którym tradycja widzi św. Jana Apostoła. Biegnąc do grobu Jan wyprzedził Piotra i dlatego jako pierwszy mógł zobaczyć (gr. blepo) pusty grób i leżące w nim płótna. Choć Jan usłyszał już wcześniej od Marii Magdaleny, że grób jest pusty to jeszcze nie wiedział co to oznacza i nie rozumiał sensu tego faktu. W swoim pierwszym spojrzeniu Jan zobaczył tylko to, co zewnętrzne, jak zauważa Ewangelia nie wszedł do środka, nie zgłębił tego, co zobaczył.ujrzał leżące płótnaDopiero Piotr, pierwszy wśród Apostołów, wszedł do grobu. Również on ujrzał (gr. theoreo por. polskie teoria) leżące płótna. Podczas gdy w swoim pierwszym spojrzeniu Jan zobaczył jedynie to, co zewnętrzne to można powiedzieć, że Piotr spojrzał głębiej. Leżące na ziemi płótna, które wcześniej okrywały pogrzebane ciało Jezusa niejako do niego przemówiły wskazując na tajemnicę. W pustym grobie Piotr ujrzał znak, którego znaczenia nie był pewien. Mógł przeczuwać interwencję Boga, ale sytuacja była tak niezwykła, tak trudna do wyjaśnienia, że nie doprowadziła go do wiary. W jego umyśle musiały kłębić się myśli, różne teorie wyjaśniające co się stało z ciałem jego Pana.Ujrzał i uwierzyłWówczas do grobu wszedł również Jan. Po raz drugi Ewangelia zwraca uwagę na jego spojrzenie (gr. horao). Tym razem jednak spojrzenie Jana jest dużo bardziej przenikliwe. Już nie skupia się na samym obrazie, ale na jego znaczeniu. Jan zrozumiał co oznacza pusty grób. Pod powierzchnią zewnętrznych znaków zobaczył działającego Boga i uwierzył Mu.Widzieć nie oznacza zawsze to samo. Człowiek ocalały z wypadku może zobaczyć jedynie samo wydarzenie, może spróbować wyjaśnić sobie po ludzku jak udało mu się wyjść z niego cało lub zobaczyć w tym cud, który doprowadzi go do przekonania o miłości Boga. W świętach Bożego Narodzenia też można jedynie widzieć zewnętrzną oprawę, można w nich doszukiwać się czasu przepojonego atmosferą życzliwości lub dostrzec w nich Boga, który wkracza w nasze życie. Wszystko zależy od tego, jak patrzymy.xMCMS

Nadchodzące wydarzenia

29 styczeń - Wieczór uwielbienia z Maryją

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Aby być świętym, trzeba być szalonym. Trzeba stracić głowę. To, co nas powstrzymuje od świętości, to brak refleksji, zastanowienia, modlitwy, zjednoczenia z Bogiem, którego do świętości koniecznie potrzeba.”
(św. Jan Vianney)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >