2014-12-20 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-12-20

HOMILIA

III tydzień adwentuSobota

Prosić o znaki

Życie ludzkie to nieustanne rozpoznawanie znaków. Od
narodzenia dajemy znaki i inni je próbują rozpoznawać. I tak się dzieje aż do
śmierci. Do momentu aż przestajemy dawać znaki życia. Mówimy: On nie daje już żadnych
znaków życia. Czyli umarł.

Domagamy się, więc, szukamy znaków. By się orientować w
terenie, by nie zbłądzić. Ale też by poznać, by się zbliżyć, by zaufać, by się
otworzyć na drugiego, itp.

Jest raczej rzeczą nierozumną nie prosić o znaki, nie szukać
znaków, nie brać ich pod uwagę w naszym zachowaniu i podejmowaniu decyzji.
Wyruszając w góry bez znaków rozpoznawczych pogody lub trasy, ryzykujemy
zgubieniem szlaku lub narażamy się na niebezpieczeństwo utraty życia.

Bóg daje znaki

Bóg od momentu stworzenia człowieka daje mu znaki i zaprasza
do ich odczytywania. Czyni to w trosce o nasze szczęście i zbawienie. Już w
raju jasno oznaczył drzewo poznania dobra i zła i pouczył, by z niego nie jeść
owoców. Adam i Ewa nie mogli się wymówić, iż nie wiedzieli, z którego drzewa
zerwali owoc. Cała historia zbawienia to nieustanne dawanie znaków, które
prowadzą ku Bogu, wskazują którędy iść, by nie zbłądzić i nie zagubić się. Izraelici
widzieli znaki i szli za Bogiem. Kiedy tych znaków nie chcieli widzieć,
błądzili i po padali w niewolę.

Największy Znak

Największym Znakiem w drodze człowieka ku Bogu jest Jezus
Chrystus. On jest Drogą do Ojca. Dziś w liturgii odczytujemy fragment, w którym
Bóg daje Maryi znak. Ona Go przejęła z ufnością i wiarą. Oto poczniesz i
porodzisz Syna. A oto krewna Twoja Elżbieta porodzi syna. Ten znak Jezusa
Zbawiciela będzie, jak to później powie w proroctwie starzec Symeon, znakiem,
któremu sprzeciwiać się będą by na jaw wyszły zamysły serc wielu.

Achaz nie chciał znaku, zlekceważył Słowo Boże. Uznał, iż
sam wie najlepiej. A Bóg dla dobra nas wszystkich, w swoim miłosierdziu dał nam
znak: Dziewica pocznie i porodzi Syna. I tak się stało. Ty i ja jesteśmy dziś
zaroszeni ponownie, by ten Znak rozpoznać, przyjąć i cieszyć się Nim. To
tajemnica Bożego Narodzenia.

Panie Jezu, Znaku i
Gwarancjo mojego Zbawienia, daj mi oczy otwarte, ucho zdolne słuchać a przede
wszystkim serce zdolne kochać i przyjąć Cie w wierze do mojej codzienności.Amen.

Ks. Henryk K. MS

Nadchodzące wydarzenia

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Aby dojść do nieba, trzeba oderwać się od ziemi.”
(św. Teresa)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >