2014-12-19 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-12-19

HOMILIA

Bóg wkracza w życie
Zachariasza w niespodziewanym czasie i w sposób nieoczekiwany. Wszystko, co
przeżył z Elżbietą, miało głęboki sens i było w Bożych planach.

Zachariasz stracił głos. Dlaczego?
Czy potwierdza się tu prosta prawda, iż gdy wygasza dziecięca więź z Bogiem,
zamiera zdolność mówienia innym o Jego miłości? Wiara staje się niema,
bezowocna. Tak pozostaje bezowocna wiara człowieka, dla którego Bóg pozostaje
tylko jednym z elementów rzeczywistości, którą zastał, przywykł przyjmować jej istnienie,
której nie kwestionuje, ale do której nie ma osobistego stosunku. A tylko żywa
więź z Bogiem pozwala mówić, że Bóg jest moją nadzieją.

Warto przypomnieć sobie
sytuacje, w których zaniemówiliśmy wobec cudownego działania Boga w naszym życiu
i gdy dzięki niemu zrozumieliśmy sens przeżytych wcześniej doświadczeń.

Opowiadanie o Zachariaszu i Elżbiecie staje się
dla nas światłem do głębszego rozeznania opinii o swoim życiu i powołaniu.

W życiu człowieka, także prawego i dobrego, nie
brakuje bolesnych doświadczeń. Bóg na nie pozwala. Czy zgadzamy się na tę
prawdę?

Dla Boga wszystko jest możliwe: kobieta w podeszłym
wieku, zgodnie z Jego obietnicą, poczęła. Czy wierzymy, że Bóg zawsze spełnia
swoje obietnice?

Ks. Paweł J. MS

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Czerp z innych, ale nie kopiuj ich. Badź sobą.”
(Michel Quoist)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >