2014-12-18 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-12-18

HOMILIA

Nie bój się wziąć do siebie Maryi

Józef, o którym Pismo św., daje
świadectwo, że był człowiekiem
sprawiedliwym, jest zaręczony z Maryją i snuje plany na wspólne życie. Pewnego
dnia, nie znamy okoliczności, w jakich się to dokonało, stwierdza, że Wybranka jego
serca, jest w stanie błogosławionym. Jest zaskoczony, bo nie ma nic wspólnego z
tym poczęciem. I tutaj piękna lekcja dyskrecji, jakiej udziela nam św. Józef. W
zaciszu swego domu szuka właściwego wyjścia. W końcu podejmuje decyzję: chce ocalić
dobre imię i życie Maryi. Po dokonaniu wyboru, najlepszego z Jego perspektywy,
udaje się na spoczynek. We śnie ukazuje się anioł Pański, który mówi Mu: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do
siebie Maryi, twej Małżonki itd. Druga ważna lekcja- całkowite posłuszeństwo.
Józef wstaje i wypełnia dokładnie polecenia
anioła.

Nie
bój się wziąć do siebie Maryi. Te słowa kieruje
dzisiaj Bóg, do Ciebie. Różnie może wyglądać Twoje życie, może masz już,
podobnie, jak Józef, zaawansowane plany, na życie, a może coś się właśnie
skończyło i szukasz nowego celu. Warto zastanowić się, czy jesteś gotowy
przyjąć dzisiaj Maryję? Zwróćmy uwagę, że poprzez gest przyjęcia, Józef,
przyjął wraz z Maryją, Tajemnicę wiary, którą nosi pod sercem. W ten sposób Maryja
może stać się Twoją przewodniczką na drogach wiary.

Pozwólcie, że zakończę słowami papieża,
Benedykta XVI, które wygłosił w Częstochowie, podczas spotkania z zakonnikami,
zakonnicami, seminarzystami i przedstawicielami ruchów kościelnych (26 maja 2006):
Apostołowie w wieczerniku nie wiedzieli, co ich czeka.
Byli zalęknieni, obawiali się o swą przyszłość. Przeżywali jeszcze zaskoczenie
spowodowane śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa, odczuwali też niepokój po Jego
wniebowstąpieniu. Maryja, która uwierzyła w słowa powiedziane Jej od Pana (Łk
1, 45), czuwając z apostołami na modlitwie, uczyła ich wytrwałości w wierze.
Jej wiara przekonywała, że Duch Święty w swojej mądrości zna dobrze drogę,
którą ich prowadzi, że można zaufać Bogu, oddając Mu całkowicie do dyspozycji
siebie, swoje talenty i ograniczenia oraz swoją przyszłość.

Ks. Łukasz Hołda MS

Nadchodzące wydarzenia

29 styczeń - Wieczór uwielbienia z Maryją

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Aby być świętym, trzeba być szalonym. Trzeba stracić głowę. To, co nas powstrzymuje od świętości, to brak refleksji, zastanowienia, modlitwy, zjednoczenia z Bogiem, którego do świętości koniecznie potrzeba.”
(św. Jan Vianney)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >