2014-12-17 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-12-17

HOMILIA

Stawać w prawdzie o sobie samym Dzień dzisiejszy rozpoczyna ostatnia prostą tegorocznego czasu Adwentu. Wprowadzeniem dla nas są słowa dzisiejszych czytań. Jakub w pierwszym czytaniu, swoim synom mówi o Bogu, który jest wierny, który zawsze spełnia złożone obietnice i który chce błogosławić tym, którzy są Mu wierni, którzy starają się chodzić jego drogami. Rodowód Jezusa według św. Mateusza to z jednej strony łamigłówka imion i powtarzająca się fraz mówiących o ojcostwie i synostwie. Czytając ten fragment można poćwiczyć wymowę i język. Jednak jest tu ukryte coś zdecydowanie więcej, aniżeli tylko prosta wyliczanka. Te postacie to historia Izraela, historia tego, jak Bóg prowadził naród wybrany. W tej historii są wielkie postacie: Abraham, Dawid, Izaak, Jakub, Salomon, są też tacy, których mało znamy i są tacy o których nawet Słowo Boże mało pochlebnie się wyraża. O Roboamie mówi, że to najgłupszy z królów. Ten rodowód, to historia zbawiania narodu wybranego, ale też historia zbawiania każdego z nas. Gdy szczerze popatrzymy na siebie, na swoją historię, na swoje życie, to zobaczymy tam różne momenty. Każdy z nas ma takie, które są dobre, cieszą nas ( tak jak w historii Izraela wielkie postacie), ale są też i takie wspomnienia, doświadczenia, które są bardzo bolesne, trudne ( przysłowiowy Roboam). Każdy z nas tak ma, nasze życie, to historia radości, ale i historia naszych upadków, naszej kruchości. Uczeń Chrystusa to nie robot czy jakiś terminator, ale to ten, który każdego dnia się stara, zmaga z różnymi sytuacjami. W doświadczeniu naszych słabości, swojej niewystarczalności, możemy doświadczyć mocy Boga. Święta, do których się zbliżamy, to przypomnienie tej prawdy, że Bóg chce wchodzić w moje życie. Chce swoim światłem oświecać te ciemne miejsca, które potrzebują Jego obecności, miejsca w których chce wchodzić w nasze życie z przebaczeniem, dawać nam łaskę, żebyśmy zobaczyli, że On nas prowadzi. W doświadczeniu obecności Boga, ważna jest z naszej strony otwartość. Pan zna każdego z nas, ważne jest abyśmy właśnie w takiej prawdzie o sobie stawali przed Nim. ks. Grzegorz O. MS

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Pan wie lepiej, co robi, niż my wiemy, co my chcemy.”
(św. Teresa z Lisieux)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >