2014-12-08 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-12-08

HOMILIA

OdnalezieniTo
niezwykłe zestawienie sceny z raju i zwiastowania odsłania nam tajemnicę
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryji Panny. Myślę, że można uznać
scenę zwiastowania jako powtórzenie na nowo sceny z raju. Nowa Ewa
Maryja, Nowy Adam Jezus. I tylko miłość Boża ta sama i szatan ze swoja
pokusą ten sam.Gdy Bóg szuka Ewy w raju nie może jej odnaleźć.
Grzech i jego konsekwencje uczyniły ją niezdolną do kontynuowania misji,
jaka Bóg jej przeznaczył. Prowadzi od tej pory życie "ukryte" przed
Bogiem.Gdy Bóg szuka Nowej Ewy Maryi znajduje ją gotową, wierną i
ufającą. Jest gotowa przyjąć wolę Bożą. Prowadzi od tej pory życie
"otwarte" przed Bogiem i "ukryte" przed światem.Św. Paweł pisze:
"W Chrystusie wybrał nas przez założenie świata, abyśmy byli święci i
nieskalani przed Jego Obliczem". Od tej pory jesteśmy uzdolnieni i
zaproszeni do wejścia w styl życia niepokalanego.
Niepokalani, czyli "odnalezieni" przed Bogiem i "zakryci" przed światem.ks. Andrzej R. MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Bóg Maryję ustanowił „Wspomożeniem chrześcijan”, a Ona zawsze okazywała się taką w nieszczęściach publicznych, szczególnie wobec ludów cierpiących i walczących za wiarę.”
(św. Jan Bosko)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >