2014-12-06 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-12-06

HOMILIA

DOBRZE WYPOSAŻENIPola serc ludzkichApostołowie
usłyszeli: Idźcie (), dawajcie! Ich polem uprawnym są serca ludzkie i
goszczące w nich różnego rodzaju ograniczenia. Niektóre wymienia Jezus:
chore serca, umarłe serca, trędowate serca, serca opętane przez złe
duchy. Nic tak nie upośledza człowieka jak jego własne, zacieśnione
cierpieniem, serce. Cierpieniem w postaci bólu, krzywdy czy samotności.
Bo może ktoś być na wózku inwalidzkim, ale wszędobylskim w swoim sercu;
może ktoś być ślepy, ale mający światło wewnętrzne nie pozwalające
umrzeć nadziei; może być ktoś umarły dla świata, dla rodziny, ale
tętniący życiem oddanym drugiemu. Nawet może być trędowaty, czyli
mężczyzną po przejściach lub kobietą z przeszłością, ale o zdrowym
sercu, które odważnie i pokornie wyznaje w trudnych momentach życia:
niech się dzieje wola Twoja, Panie. Taka rola do uprawy została
ukazana przez Jezusa. Zmieniają się kulturowe pory roku, wieją wiatry
historii, przewalają się fale przemian społecznych, a rola dalej
pozostaje ta sama: spragniona uprawy i zagrożona staniem się ugorem i
leżeniem odłogiem.Siewcy i żniwiarzeJezus
leczy WSZYSTKIE choroby i WSZYSTKIE słabości ludzkie. Bo litował się
nad ludźmi. I tę litość przelał na swoich uczniów. Nie tylko litość ale
też WSZELKĄ władzę do leczenie i uzdrawiania ludzkich bolączek. Stać Go
na to. Wyposażenie apostołów to służba Panu w Jego litościwym pochylaniu
się nad ludzkimi sercami. Apostoł idzie do ludzi; on ich szuka, on za
nimi podąża, tam, gdzie człowiek mówiąc bez ogródek polazł. Dlaczego
tam się znalazł? Bo nie wiedział, co robi! Bo nie umiał odnaleźć drogi!
Bo grzeszył! Jakże ważne są więc słowa przypomniane dzisiaj przez
proroka Izajasza: Twoje uszy usłyszą słowa rozlegające się za tobą: To
jest droga, idźcie nią!, gdybyś zboczył na prawo lub na lewo.Apostoł otrzymał od Mistrza wszystko to, czego potrzebuje człowiek.Dlaczego więc nie idzie do wszystkich i nie daje tego, co nie jest jego własnością?ks. Karol P. MS

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Pan wie lepiej, co robi, niż my wiemy, co my chcemy.”
(św. Teresa z Lisieux)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >