2014-12-02 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-12-02

HOMILIA

Wtorek, I tydzień Adwentu

Nasza
religia jest tak prawdziwa,

ale nasz sposób
praktykowania jej sprawia, że wydaje się tak fałszywa.

Bruce
Marshall

Głębia
prostaczków

Przed kilku laty ukazała się książka
zatytułowana Rozmowy pod niebem, w
której autorka Izabela Górnicka-Zdziech rozmawia między innymi z Marcinem
Wolskim satyrykiem, pisarzem i publicystą. Na jedno z pytań dotyczących
religijności powiedział on: W kościele muszą być wierni, a nie gawiedź, a ona
niestety przeważa. () Problem numer jeden to kwestia głębokości religii. Na
ile jest ona we współczesnym świecie rytuałem, na ile rze­czywiście wiarą. Na
ile nasi prostaczkowie to naprawdę lud Boży, a na ile grupa pogan, związanych
przyzwyczajeniem, rytuałem i magią. Na ile niesforni, dyskutujący, ale jednak
głęboko wierzący intelektualiści, są solą tej ziemi i tego Kościoła. Jest to
bardzo kontrowersyjne, a takich pytań są dziesiątki (s. 56. 59).

Prostaczkowie

Kościół to nie gawiedź czy anonimowy,
niedzielny tłum Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi, roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom.
Tak, Ojcze, gdyż takie było twoje upodobanie. Przed mądrymi zakrył, a
przed prostaczkami odkrył. Ciekawe Odsłonił tajemnice tym, którym nikt nie
powierza żadnych tajemnic. Są oni, jak ci od owiec z Pola Pasterzy.
Prostaczkowie – to znaczy ludzie pokorni, nie uczeni, nie zajmujący ważnych
stanowisk, nie zadzierający nosa z dumą. Nie ci, którzy zasiadając, zajmują nie
pierwsze miejsce, ale cały pierwszy rząd.

Zakryłeś te
rzeczy

Co to za rzeczy zakryte, o których mówi
Jezus? Jedną z nich jest tajemnica Krzyża. Dziś w Polsce jeszcze wielu ludzi
wypełnia kościoły, ale już niewielu zna tajemnicę Krzyża. Z czułością całujemy
Krzyż, adorujemy go w Wielki Piątek, walczymy o jego publiczną obecność
wspomnijmy reakcję włoskich katolików na orzeczenie sądu w Strasburgu. Ale
kiedy krzyż dotyka nasze życie w bardzo konkretnych momentach (choroba, nagła
śmierć, cierpienie dziecka) to wtedy, tak samo jak za czasów świętego Pawła, wielu
z nas jest zgorszonych i Krzyż jest głupstwem, a tylko dla niewielu jest mocą
Bożą i mądrością Bożą (por. 1Kor 1,22nn).

Bóg
przewidzi – Krzyż

To dziwne, że na progu adwentu, kiedy
ulice wielu miast, przystrojone są już dekoracjami świątecznymi, że właśnie
teraz Kościół w Liturgii Słowa zaprasza nas, aby spojrzeć na Krzyż. Dlaczego?
Bo tajemnica Krzyża objawia sens życia. Tego, kto
zna tę objawioną tajemnicę żaden krzyż, żadne cierpienie nie zniszczy, ponieważ
ma wiarę, że Bóg jest i mówi, jak Abraham: Bóg przewidzi.

Módlmy się, aby Pan czynił nas
prostaczkami, maluczkimi i pokornymi.

ks. Bohdan D. ms

Nadchodzące wydarzenia

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Aby dojść do nieba, trzeba oderwać się od ziemi.”
(św. Teresa)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >