2014-12-01 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-12-01

HOMILIA

Bezczelna i pokorna odwaga

Słowo

Złamanie
obietnicy, niedotrzymanie umowy to są przykre doświadczenia. Liczymy na
kogoś, mamy nadzieję, że ta osoba potraktuje nas poważnie i odpowiedzialnie. No
cóż, z różnych powodów ludzie nie dotrzymują słowa. Czy dzisiaj słowo ludzkie
jest rzeczą, której można dać wiarę? Na pewno są osoby, czy środowiska, w
których obietnica czy słowo odgrywają wielką rolę. Pewnie każdy mógłby takich ludzi
wskazać.

Setnik

Setnik
z dzisiejszej Ewangelii przychodzi do Jezusa z wielką wiarą i zaufaniem. Prosi
o uzdrowienie swojego wiernego sługi i jest przekonany, że na słowo Chrystusa
dokona się cud. Jego doświadczenie jest proste: kiedy wydaje rozkaz, żołnierze
posłusznie go wypełniają. Jeśli więc Nauczyciel z Nazaretu wypowie
uzdrowicielskie słowo, ono stanie się rozkazem. Kiedy dowódca wrócił do domu,
zastał sługę zdrowego.

Odwaga

Dziś,
na początku Adwentu możemy zadać sobie pytanie, z jaką wiarą mówimy Bogu o
swoich pragnieniach i potrzebach. Może warto zdobyć się na zarazem bezczelną i
pokorną odwagę i z zaufaniem prosić, tak jak setnik: Wiem, że nie jestem
święty, ale na Twoje słowo może wydarzyć się wszystko dobre. Przed nami cały
nowy rok liturgiczny, w którym będzie wiele okazji, by dziękować za dary i
prosić Boga o różne potrzebne łaski. Weźmy przykład z rzymskiego dowódcy i zacznijmy
już dzisiaj.

ks. Grzegorz Zembroń MS

Nadchodzące wydarzenia
9-11 czerwiec - Rekolekcje o adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.”
(św. Jan Paweł II)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >