2014-11-30 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-11-30

HOMILIA

Czuwajcie!

Coraz mocniej uświadamiam
sobie, jak niepopularnym stało się dzisiaj czekanie. Ciągły pęd, wielość spraw,
które koniecznie muszę załatwić teraz,
wydaje się proponować ciekawszy i lepszy sposób spędzenia czasu niż czuwanie. Z
drugiej jednak strony zastanawia fakt, że w ostatnich słowach przed Swoją męką,
Jezus tak gorąco zachęca wszystkich do bycia czujnym.

Odczytany przez nas fragment,
rozpoczyna się i kończy wezwaniem: czuwajcie!
Pomiędzy tymi wezwaniami, umieszczone są dwie nauki na temat czuwania.
Pierwsza: czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy
czas ten nadejdzie. Chodzi więc o postawę uważnego, ale i pełnego ufności
wyczekiwania na przyjście Pana. Przeszkodą może tu być skupienie się na odczytaniu
dnia lub godziny, tych wydarzeń, a pomijaniu szansy na przyjęcie Ewangelii i
życia Nią. Druga: rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż.
Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu
wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Jezus udał się do
Ojca i każdemu z nas powierzył troskę o dom, rozumiany, jako moje aktualne
życie tzn. rodzina, wspólnota, sąsiedztwo, środowisko pracy. Zapytajmy się, jak
wygląda moja troska o dom. Odnoszę
wrażenie, że akcent przesunęliśmy na potrzebę czasu dla siebie, konieczność
realizacji swoich planów. Odbywa się to często kosztem naszych bliskich, czy
wykonywanych obowiązków.

Postawa czujności, do
której tak gorąco zachęca nas dzisiaj Jezus, pomaga nam dokonać refleksji,
która może stać się początkiem nowego. Jezus dzisiaj powierza Ci na nowo
staranie o dom. Uważaj i czuwaj, bo zostałeś wybrany przez wielkiego Króla, do
wielkich rzeczy, których możesz wspólnie z Nim dokonać.

Ks. Łukasz Hołda
MS

Nadchodzące wydarzenia

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Aby dojść do nieba, trzeba oderwać się od ziemi.”
(św. Teresa)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >