2014-11-27 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-11-27

HOMILIA

Musimy uznać miasto, wychodząc od spojrzenia
kontemplatywnego, czyli spojrzenia wiary, odkrywając tego Boga, który mieszka w
jego domach, na jego ulicach, na jego placach (Papież Franciszek)

Babilon i Jerozolima.Dopóki pielgrzymujemy
przez ziemię Babilon i Jerozolima są w nas, więc konsekwentnie każde z naszych
metropolii, miast i miasteczek ma w sobie te dwa wymiary. Bardzo łatwo przeciwstawić je sobie. Czy jest to właściwe? Raczej manicheistyczne.

Chrześcijanin widzi inaczej. Wiara przekonuje nas, że miasto
stanowi cel, do którego zdąża ludzkość. Niebo będzie miastem! Dla wielu z nas
odkrycie tej prawdy może być szokujące.

Co z tego wynika? Ks. Pierre po 10 latach duszpasterskiej
posługi w Paryżu spędził dwa lata na Saharze. Wrócił. Odkrył, że Bóg wciąż chce
być Sercem miasta, jego Oddechem. Był to
początek Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich. W sercu miasta, w sercu świata,
w sercu Boga. Dlatego, jak mówił, jest sprawą życiowej wagi dla dzisiejszego
świata i dla przyszłych pokoleń, by miejska rzeczywistość była ewangelizowana.
Był rok 1975.

Dziś Kościół mówi podobnie ustami papieża Franciszka. Jezus
chce dać w miastach życie w obfitości, dlatego trzeba dotrzeć ze słowem Bożym
do najgłębszych zakamarków duszy miasta. Zaginiona owca błąka się w
rozpadlinach miejskich pustyń. Przede wszystkim jednak, Bóg żyje pośród
mieszkańców miast, dlatego jesteśmy zaproszeni aby kontemplować głęboki sens religijny
miejskiej egzystencji (zob. Evangelii Gaudium 71-75).ks. Andrzej W. ms

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >