2014-11-26 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-11-26

HOMILIA

"Pan
Bóg nie używa słowa sukces w Piśmie Świętym".

Martin
Buber

Nie
chodzi o sukcesy
Prześladowanie

Dzisiaj
wszędzie jesteśmy rozliczani z naszych zadań. W ilu procentach
udało się zrealizować, co zrobiliśmy, ile osób nawróciliśmy
Ogólnie rzecz biorąc – jakie sukcesy osiągnęliśmy. W takich
momentach przypominają mi się słowa jednego z moich braci w życiu
zakonnym, który na litanię moich porażek mówił: dobrze, bardzo
dobrze, tutaj nie chodzi o sukcesy. Oby logika świata, w której nie
ma miejsca na prześladowanie, cierpienie czy odrzucenie nie
przysłoniła nam przestrzeni wiary. Oby na naszej drodze znaleźli
się świadkowie, którzy nie będą myśleć tylko w kategoriach
sukcesów, ale nade wszystko w przestrzeni wierności misji, którą
powierza nam Bóg. Potrzebujemy ich, bo pragnienie sukcesu, poczucie
spełnienia jest mocno zakorzenione w naszych sercach. Jezus, który
formuje swoich uczniów nie pozostawia złudzeń. Podniosą na was
ręce i będą was prześladować. Nie na niby, nie wirtualnie,
ale naprawdę. Chce pomóc wszystkim pokoleniom, żeby się nie
zatrzymały w połowie drogi i żeby nie szukały porażek tam, gdzie
jest wierność Chrystusowi.
Świadectwo

To
Pan Bóg daje czas i warunki do dawania świadectwa. Przygotowuje
odpowiedni moment. Dzisiejsza Ewangelia odsłania, że możemy zepsuć
świadectwo. Przygotujemy najlepszą obronę, najlepsze argumenty.
Chcemy jak najlepiej, ale łatwo możemy zapomnieć, że wymowę i
mądrość odpowiednią na dany czas dostajemy od Boga. To On daje i
milczenie, i spojrzenie, i wybaczenie, i odpowiednie słowa. Tak jak
Apostołowie potrzebujemy nieustannie wzrastać w przestrzeni Słowa.
Bo wtedy – w momencie świadectwa – nie będziemy promować swoich
sił, ale będziemy świadkami Miłości Boga, która szuka
zagubionych owieczek. Jesteśmy zaproszeni, żeby wytrwać w
przeciwnościach i doświadczyć jak Bóg przemienia ludzkie porażki
w Boże zwycięstwa.

ks.
Paweł R. MS

Nadchodzące wydarzenia
9-11 czerwiec - Rekolekcje o adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.”
(św. Jan Paweł II)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >