2014-11-23 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-11-23

HOMILIA

Uroczystość Chrystusa Króla, rok AWykorzystać szansęPrzygotowaniePrzypowieści z ostatnich dwóch niedziel przyszykowały nam drogę do dzisiejszego opisu sądu. Pierwsza z nich, o pannach roztropnych i nierozsądnych (Mt 25,1-13), wskazała na potrzebę czujności, ponieważ przyjście oblubieńca dokona się w środku nocy, pośród największych ciemności. Panny, które nie wykorzystały dnia, by zdobyć oliwę, w nocy, wśród ciemności nie będą miały szans na spotkanie z oblubieńcem. Ciemności wskazują przy tym, że przyjście Jezusa, którego symbolizuje oblubieniec, nastąpi w niesprzyjających okolicznościach.Kolejna przypowieść, o talentach (Mt 25,14-29), podpowiada nam, że zaufanie do Boga pozwala przyjmować Jego dary jako wartość, a nie jako ciężar. Na talent, podobnie jak na dary Boga można patrzeć z dwóch stron: jako na ogromny ciężar (34 kg) lub jako na ogromną wartość (34 kg złota). To, co nieufający Bogu człowiek przyjmie jako przekleństwo, dla wierzącego staje się wartością. W takim właśnie duchu św. Paweł w Pierwszym liście do Koryntian pisał o mądrości krzyża: Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą (1 Kor 1,22-24). Tylko wiara, zaufanie wobec Boga pozwala odkryć wartość w krzyżu, który dla niewierzącego jest głupotą i zgorszeniem.Nasza szansaTak przygotowani możemy spojrzeć na dzisiejszą scenę sądu. Mowa eschatologiczna, do której należą dwie wcześniej wspomniane przypowieści i dzisiejszy opis to ostatnie słowa Jezusa przed Jego męką. Jezus przyjmuje wydarzenie paschalne jako wartość znając równocześnie jego ciężar. Ale równocześnie okazuje się w jaki sposób ciężar ten staje się darem dla świata. Przedstawiony przez Mateusza sąd dotyczy wszystkich narodów czyli całego świata. Jezus obecny w swoich najmniejszych braciach, którzy podobnie jak On zostali odrzuceni i stali się potrzebującymi staje wobec każdego człowieka i oczekuje od niego miłości. Bóg daje nam szansę na okazanie miłości głodnym, potrzebującym, nagim, chorym i więźniom. Każdy z nas jest zamknięty w swoim egoizmie jak w więzieniu, które na dodatek przygotowaliśmy sobie sami. Stworzeni do miłości ze strachu o swoje życie zamykamy się na innych i cierpimy jeszcze bardziej ponieważ naszym szczęściem i pełnią życia jest kochać. Skazujemy siebie na płacz i zgrzytanie zębów podczas gdy Bóg chce byśmy weszli do Jego radości. Znamienne jest przy tym, że o ile zwracając się do tych po prawej stronie Bóg mówi: weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam to ci po lewej słyszą: idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! Bóg przygotował nam ucztę miłości, a nie wieczny ogień, obyśmy chcieli skorzystać z Jego zaproszenia.Jezus KrólCo to znaczy, że Jezus jest Królem? List do Hebrajczyków mówi o tym, że człowiek stał się niewolnikiem przez strach przed śmiercią (por. Hbr 2,15). Kiedy pierwsi rodzice stracili zaufanie do Boga stali się niewolnikami lęku o własne życie. Ta sytuacja dotyczy każdego człowieka, z wyjątkiem Jezusa. On, mimo lęku jaki odczuwał, nie stracił nigdy zaufania, że Ojciec Go kocha i dlatego jako jedyny jest gotowy stracić swoje życie z miłości. Jest Królem, bo nie boi się być ubogim, więźniem i przybyszem, by w ten sposób dać nam szansę odpowiedzieć miłością na Jego miłość.xMCMS

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Nie ma nic niemożliwego dla Boga. Jedyną przeszkodą jesteśmy my, kiedy patrzymy na Boga przez ograniczającą nas niewiarę.”
(Smith Wigglesworth)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >