2014-11-23 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-11-23

HOMILIA

Uroczystość Chrystusa Króla, rok AWykorzystać szansęPrzygotowaniePrzypowieści z ostatnich dwóch niedziel przyszykowały nam drogę do dzisiejszego opisu sądu. Pierwsza z nich, o pannach roztropnych i nierozsądnych (Mt 25,1-13), wskazała na potrzebę czujności, ponieważ przyjście oblubieńca dokona się w środku nocy, pośród największych ciemności. Panny, które nie wykorzystały dnia, by zdobyć oliwę, w nocy, wśród ciemności nie będą miały szans na spotkanie z oblubieńcem. Ciemności wskazują przy tym, że przyjście Jezusa, którego symbolizuje oblubieniec, nastąpi w niesprzyjających okolicznościach.Kolejna przypowieść, o talentach (Mt 25,14-29), podpowiada nam, że zaufanie do Boga pozwala przyjmować Jego dary jako wartość, a nie jako ciężar. Na talent, podobnie jak na dary Boga można patrzeć z dwóch stron: jako na ogromny ciężar (34 kg) lub jako na ogromną wartość (34 kg złota). To, co nieufający Bogu człowiek przyjmie jako przekleństwo, dla wierzącego staje się wartością. W takim właśnie duchu św. Paweł w Pierwszym liście do Koryntian pisał o mądrości krzyża: Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą (1 Kor 1,22-24). Tylko wiara, zaufanie wobec Boga pozwala odkryć wartość w krzyżu, który dla niewierzącego jest głupotą i zgorszeniem.Nasza szansaTak przygotowani możemy spojrzeć na dzisiejszą scenę sądu. Mowa eschatologiczna, do której należą dwie wcześniej wspomniane przypowieści i dzisiejszy opis to ostatnie słowa Jezusa przed Jego męką. Jezus przyjmuje wydarzenie paschalne jako wartość znając równocześnie jego ciężar. Ale równocześnie okazuje się w jaki sposób ciężar ten staje się darem dla świata. Przedstawiony przez Mateusza sąd dotyczy wszystkich narodów czyli całego świata. Jezus obecny w swoich najmniejszych braciach, którzy podobnie jak On zostali odrzuceni i stali się potrzebującymi staje wobec każdego człowieka i oczekuje od niego miłości. Bóg daje nam szansę na okazanie miłości głodnym, potrzebującym, nagim, chorym i więźniom. Każdy z nas jest zamknięty w swoim egoizmie jak w więzieniu, które na dodatek przygotowaliśmy sobie sami. Stworzeni do miłości ze strachu o swoje życie zamykamy się na innych i cierpimy jeszcze bardziej ponieważ naszym szczęściem i pełnią życia jest kochać. Skazujemy siebie na płacz i zgrzytanie zębów podczas gdy Bóg chce byśmy weszli do Jego radości. Znamienne jest przy tym, że o ile zwracając się do tych po prawej stronie Bóg mówi: weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam to ci po lewej słyszą: idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! Bóg przygotował nam ucztę miłości, a nie wieczny ogień, obyśmy chcieli skorzystać z Jego zaproszenia.Jezus KrólCo to znaczy, że Jezus jest Królem? List do Hebrajczyków mówi o tym, że człowiek stał się niewolnikiem przez strach przed śmiercią (por. Hbr 2,15). Kiedy pierwsi rodzice stracili zaufanie do Boga stali się niewolnikami lęku o własne życie. Ta sytuacja dotyczy każdego człowieka, z wyjątkiem Jezusa. On, mimo lęku jaki odczuwał, nie stracił nigdy zaufania, że Ojciec Go kocha i dlatego jako jedyny jest gotowy stracić swoje życie z miłości. Jest Królem, bo nie boi się być ubogim, więźniem i przybyszem, by w ten sposób dać nam szansę odpowiedzieć miłością na Jego miłość.xMCMS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Bóg Maryję ustanowił „Wspomożeniem chrześcijan”, a Ona zawsze okazywała się taką w nieszczęściach publicznych, szczególnie wobec ludów cierpiących i walczących za wiarę.”
(św. Jan Bosko)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >