2014-11-21 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-11-21

HOMILIA

XXXIII Tydzień Zwykły,
Piątek

Konflikt wokół
świątyni

Za czasów Jezusa świątynia jerozolimska spełniała,
obok kultu religijnego, zadania centrum władzy ekonomiczno-politycznej. Historia
uczy, iż łatwo połączyć kult Boga i pieniądza. Ale Bóg nie zgadza się na
takie połączenie, jest zazdrosny ponieważ nie można służyć Bogu i Mamonie.
Między Bogiem i Mamoną nie ma żadnej relacji podobnie jak między miłością i
egoizmem.

Dom modlitwy

Świątynia to dom modlitwy czyli komunii z Bogiem. Dla
nas uprzywilejowanym przestrzenią modlitwy jest Ciało Jezusa Chrystusa, Jego
Wcielenie, które możemy świętować tam, gdzie gromadzi się wspólnota Jego
uczniów. Wiara w Jezusa czyni także z nas świątynię Jego Ducha, w której
zamieszkuje Ojciec i Syn. Bóg wchodzi do domu, który Go przyjmuje jako
Pielgrzyma. Zatem gest Jezusa to próba oczyszczenia naszej świątyni, w której
łatwo znajdują mieszkanie pieniądz, kariera, pycha, próżność

Dom słuchania

Bóg mówi do pokornych w sercu, i ich zbawia. Lud Boży
tworzy się wokół Chrystusa, który idzie na Krzyż. Lud Boży to prawdziwy Izrael,
który rodzi się ze słuchania słów Bożych. Kto jest posłuszny Słowu, staje się żywym
kamieniem nowej świątyni, w której centrum stanowi Słowo. Kto słucha Jego słów,
ten widzi Boga.

Ks.
Jacek P. MS

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Nie ma nic niemożliwego dla Boga. Jedyną przeszkodą jesteśmy my, kiedy patrzymy na Boga przez ograniczającą nas niewiarę.”
(Smith Wigglesworth)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >