2014-11-20 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-11-20

HOMILIA

Chciałbym zasugerować do
dzisiejszego Słowa następującą rzecz: modlitwa do Ducha
Świętego; uważne przeczytanie tekstu Ewangelii; wejście w
modlitwę, oglądanie, kontemplacja oblicza naszego Pana kiedy
płacze; kierując do Niego serdeczną prośbę, aby dał mi poznać
dlaczego płacze nade mną. Bo na pewno nie płacze nad swoim losem,
ale nad złem, naszym, moim złem. To On jest tym, który ma Moc nad
księgą mojego życia i księgą życia Kościoła, ludzkości. A
swoim Słowem i życiem również tym płaczem objawia mi
swoją miłość do mnie grzesznika. Jego miłość sprawiła, że jest
złączony ze mną do końca, aby mnie przeprowadzać przez
ciemności, lęki, cierpienie i samą śmierć, aż do Ojca.

ks. Antoni S., MS

Nadchodzące wydarzenia

29 styczeń - Wieczór uwielbienia z Maryją

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Aby być świętym, trzeba być szalonym. Trzeba stracić głowę. To, co nas powstrzymuje od świętości, to brak refleksji, zastanowienia, modlitwy, zjednoczenia z Bogiem, którego do świętości koniecznie potrzeba.”
(św. Jan Vianney)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >