2014-11-19 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-11-19

HOMILIA

Środa XXXIII tydzień zwykły

Oszczędność po ludzku

Co to znaczy być oszczędzać? Różne są odpowiedzi na to
pytanie. Jedni uważają, iż polega to na przechowywaniu pieniędzy w banku. Inni
na schowaniu swoich oszczędności w tzw. skarpecie, czy pod łóżkiem. Jeszcze
inni uważają, iż oszczędzać to znaczy wydawać jak najmniej pieniędzy, nie
kupować. Wtedy zostaje więcej dla mnie.

Oszczędność po Bożemu

A jak to przedstawił Pan Jezus w przypowieści o minach? Którą
opinię o oszczędzaniu wybrał? Wydaje się, że pokazał zupełnie inny od naszego
obraz używania dobór doczesnych, którego wyrazem są właśnie pieniądze.

Po pierwsze zdecydowanie nie pochwalił trzymania pieniędzy
po łóżkiem czy w skarpecie. Ale też nie był zadowolony z oddawania ich do
banku. To ostatnia rzecz, którą ewentualnie można zrobić w sytuacjach
skrajnych.

A jest dla Boga priorytetem? Do czego jesteśmy powołani i
zaproszeni?

Ale przede wszystkim ważne jest to, iż zostaliśmy niesamowicie
szczodrze obdarowani. Ponad wszelką miarę, ponad nasze najśmielsze oczekiwania.
Bez naszej wstępnej zasługi. Po prostu zostało nam powierzone ogromne dobro, za
darmo, po prostu, bo Bóg tak zechciał.

I zostaliśmy zaproszeni do używania tego daru, tej miny (lub
jak u św. Mateusza – talentu!) według naszych zdolności i umiejętności. Zostaliśmy
zaproszeni do podjęcia ryzyka, do powiedzielibyśmy dzisiaj do zainwestowania,
a może nawet do zagrania na giełdzie, co czegoś nieoczekiwanego, szalonego. Żaden
bank nie da takiego zysku! Żadna asekuracja nie przysporzy takiego pomnożenia. Zarabiajcie
tymi minami, aż wrócę mówi pan w przypowieści do sług.

Roztropność po Bożemu

Wydaje się, iż roztropność polega na umiarkowaniu,
przezorności, ostrożności w podejmowaniu decyzji, itp. Na tym świecie, tak to
jest. Ale nie w Bożym Królestwie. Tam zdobywają je gwałtownicy, czyli Boży
szaleńcy. A takich nie brakowało i nie brakuje na szczęście w Kościele. I to
oni właśnie pociągają za sobą innych, to oni zmieniają oblicze ziemi, świata i
Kościoła. Gwarantem, iż to szaleństwo, to postawienie wszystkiego na jedną
kartę, się uda, jest sam Pan, Wszechmocny Bóg, Stwórca nieba i ziemi. Z Nim na
pewno się uda, z Nim nie można przegrać, z Nim nie grozi nam żaden kryzys
walutowy, żadna inflacja, itp. Panie, Twoja mina przysporzyła dziesięć min.

Obym i ja mógł tak powiedzieć przy końcu mojego życia.

Panie, daj mi odwagę
zainwestować wszystko, co mam, w Twoje Królestwo. Daj mi odwagę postawić w
życiu wszystko na jedną kartę. Amen.

A tej karcie na imię życie wieczne!

Ks. Henryk MS

Nadchodzące wydarzenia

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Aby dojść do nieba, trzeba oderwać się od ziemi.”
(św. Teresa)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >