2014-11-14 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-11-14

HOMILIA

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie .Czas na myślenie o rzeczach ostatecznychLiturgia
ostatnich tygodni roku kościelnego mocno akcentuje myśl o przemijaniu.
Odwiedzając w dniu Wszystkich Świętych i w Dniu Zadusznym cmentarze,
składając na grobach swoich bliskich kwiaty i zapalając znicze, modląc
się za nich, przeżyliśmy chwile zadumy nad nietrwałością ludzkiego losu.
Ale po wyjściu za cmentarną bramę codzienne kłopoty i niepokoje
osłabiły nieco wymowę tamtych dni. Dlatego Słowo Boże podejmuje ten
temat na nowo. Jezus mówi dziś do swoich słuchaczy językiem apokalipsy.
Ten język nie wydaje się być sympatyczny ludziom pochłoniętym
teraźniejszością. Ewangelia przypomina nam o nieuchronnym końcu
świata. W jej kontekście wyrażenie koniec świata rozumiemy w
odniesieniu do człowieka: chodzi o naszą własną śmierć, która będzie
końcem tego, co człowiek tworzy żyjąc na ziemi. Jest to kres robienia
kariery, zarabiania pieniędzy, troski o dom i najbliższe nam osoby.
Często wychodząc z pogrzebu bliskiej nam osoby lubimy mówić o przyczynie
jej śmierci. Te rozmowy niczego w gruncie rzeczy nie tłumaczą, ale
pomagają nam oddalić myśl o naszym przemijaniu. Bo my nie lubimy
zastanawiać się, że i dla nas nadejdzie kiedyś koniec świata.Świat
współczesny odurza się postępem wiedzy i techniki, a ludzie zachowują
się jakby zapomnieli, że są istotami śmiertelnymi. Zachwyceni postępem
technicznym snują marzenia o dobrobycie, o łatwiźnie. Spodziewają się,
że nadejdzie czas automatów, które całkowicie zastąpią człowieka.
Spodziewają się, że przyjdzie dzień na takie wynalazki, że i życie
zostanie przedłużone, a może i sama śmierć zlikwidowana. Tymczasem żniwo
śmierci jest wielkie, śmiertelność rośnie bynajmniej nieproporcjonalnie
do wzrostu liczby urodzin. Wobec tej rzeczywistości tym tragiczniej
przedstawia się beztroska człowieka, który zachowuje się, jakby
wieczyście miał przebywać na ziemi. Człowiek ucieka przed odważną
konfrontacją z prawdą o umieraniu.Czujnie budować arkęW
perspektywie nieuchronnego końca ludzkiego istnienia na ziemi,
niezmiernej wagi nabiera pytanie: jaka postawa jest najsłuszniejsza?
Jezus daje nam odpowiedź: Czuwajcie i módlcie się . Jezusowe
przesłanie jest jasne: budujcie arkę nawet wtedy gdy inni was
wyśmiewają, nie rozumieją. Jakim wielkim dziwakiem musiał wydawać się
Noe dla współczesnych mu ludzi. Zamiast zajmować się chwilą obecną:
jeść, pić, żenić się, bawić, on postępuje wbrew logice. Dziś wielu
powiedziałoby o nim: człowiek całkowicie wyalienowany z tego
świata.Czasy ostateczne dla wielu przychodzą niespodziewanie. Ofiary tragedii lotniczych i samochodowych, zatopieni wodą zapewne
nie spodziewali się, że dzień Pański nadejdzie właśnie wtedy. Wezwanie
do czujności zawiera się także w budowaniu narzędzi i struktur
broniących przed potopem zła, które w różnych opakowaniach – mody,
postępu, demokratycznych obyczajów zalewa nasze życie codzienne, a
wielu żyje chwilą obecną i tylko nieliczni budują arkę ocalenia. Ci
ostatni uchodzą w oczach innych tak jak Noe, za dziwaków.Ks. Zbigniew P. MS

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >