2014-11-13 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-11-13

HOMILIA

Wierzyć to
oświetlać to, co ukryte.

Abraham J. Heschel

Królestwo Boże…

Wydaje się, że ważne wydarzenia z
życia można łatwo uchwycić, sfilmować, sfotografować… A jednak Jezus mówi, że
królestwo Boże jest jak błyskawica, że nie przyjdzie dostrzegalnie. Nie będzie
można go pokazać nawet palcem…

Lekarze
też płaczą

W ostatnim tygodniu jako pacjent
przebywałem w szpitalu. Na oddziale laryngologii, w godzinie miłosierdzia,
zmarł pacjent – rak krtani. Wszedłem do sali. Pobłogosławiłem zmarłego. Przed
łóżkiem stała zapłakana młoda lekarka. Spojrzałem na nią i wtedy usłyszałem
słowa pielęgniarki: To pierwsza śmierć pacjenta pani doktor. Cóż
powiedzieć… Powiedziałem krótki kerygmat. Wzniosłem oczy i ręce w stronę
Ukrzyżowanego i powiedziałem, że Jezus go wziął do siebie. On przeszedł do
nowego życia. Do domu kochającego Ojca. Życie Chrystusa zatriumfowało nad jego
śmiercią! Królestwo Boże nadeszło.

Twarz lekarki rozjaśniła się! Kiedy
przychodzi do nas królestwo Boże, wtedy wszystko się zmienia… Lekarz jak
anioł, nierozłączny towarzysz tych, co są w drodze do królestwa Bożego.

Hiobowa
Majka

Spotkaliśmy się na placu przy
Bazylice Narodzenia Jezusa w Betlejem, tuż przed Mszą św. z papieżem Benedyktem.
Chciała podejść jak najbliżej ołtarza, aby zrobić zdjęcie. Poczułem, że
fotografia to jest jej pasja. Już nie pamiętam, jak przedstawiliśmy się sobie.
Majka… córka Litzy. Wymieniliśmy się adresami.

Dziś w książce Wilki dwa przeczytałem świadectwo Litzy o jej chorobie. Kiedy Majka
była objęta ramionami cierpienia, tak powiedziała do ojca: Wiesz, tato, zawsze
się modliłam, ale teraz widzę, że nie wiem do kogo, i nie wiem, czy to była
modlitwa. A dzisiaj, kiedy doświadczam tego cierpienia, to zostaje mi tylko
nadzieja i relacja z Panem Bogiem, bo nawet jak z tobą, ojcze, rozmawiam, to
jest mi trudno uwierzyć, że mnie rozumiesz, że wiesz, co przeżywam. Ten
nowotwór doprowadził mnie do Pana Boga.

Jej królestwo Boże…

Odrzucenie

Ostatni fragment Ewangelii podkreśla
odrzucenie. Papież dziś tak wiele mówi o kulturze odrzucenia.

Każdy z nas wie, co to znaczy być odrzuconym, być niechcianym,
niekochanym. Wtedy człowiek nawet pośród najbliższych czuje się
jak piąte koło u wozu. Jednak czytając duchowo wydarzenia w naszym
życiu, można powiedzieć, że doświadczenie odrzucenia, przed którym wszyscy się
bronimy, może stać się doświadczeniem królestwa Bożego! Paradoksalnie, właśnie
w odrzuceniu i w pogardzie ono przychodzi do nas. Odrzucić mogą ludzie, ale
miłość Boga zawsze nas przygarnia. Jego miłość o nikim nie zapomina i wobec
nikogo się nie spóźnia… a zwłaszcza wobec odrzuconych, bo sam był odrzucony!
On właśnie przyszedł do słabych i odrzuconych!

ks. Bohdan D. ms

Królestwo Boże jest pośród wasKiedy
mówimy o ludzkich królestwach, nasza myśl kieruje się natychmiast do
wszystkich charakterystycznych cech związanych z królestwem: przepych,
chwała, władza. Faryzeusze od dawna marzący o władzy, pytają Jezusa
kiedy nadejdzie królestwo Boże. Ich oczekiwanie jest mocno związane z
ludzkimi pragnieniami i kryteriami, spodziewają się więc, że objawieniu
Bożemu będą towarzyszyć wielkie i spektakularne znaki. Odpowiedź Pana
zapewne ich rozczarowuje, ale dla nas jest bardzo pocieszająca:
królestwo Boże jest już pośród was. Obecność Jezusa już określiła
nadejście królestwa, przyjęcie Jego Ewangelii i życie zgodne z nią
sprawia, że królestwo Boże jest w nas.Przez Krzyż do chwałyPragnieniu
faryzeuszów, aby wiedzieć "kiedy"; Jezus przeciwstawia konieczność
zrozumienia w jaki sposób ono nadejdzie. Jezus uchyla się od odpowiedzi
tłumacząc dlaczego to czyni. Odpowiedź Jezusa można ująć krótko, nie
należy tracić drogocennego czasu na tego rodzaju pytania, gdyż są to
pytania i problemy pozorne w porównaniu z najważniejszym pytaniem: "Co
teraz powinienem czynić?", to jest ważniejsze niż rozstrząsanie, kiedy
nadejdzie królestwo Boże. Jezus uchylił się od odpowiedzi nie dlatego,
ze sprawy te są zarezerwowane tylko dla grupki wtajemniczonych, ale
dlatego, że pytanie to zaspokaja tylko ludzką ciekawość, a nie pomaga
żyć. Wyobraźmy sobie, że rozmówcy Jezusa otrzymaliby odpowiedź; czy to
pomogłoby im w życiu, czy nie bardziej pomogłoby im słowo wskazujące
"drogę do zbawienia". Ludzie potrzebują odpowiedzi na pytanie jak żyć.
Jak żyć, żeby się spotkać z Bogiem w tym i przyszłym życiu. Takie
odpowiedzi dawał zawsze Jezus, taką też dał dzisiaj, gdyż jest dobrym
pedagogiem.ks. Zbigniew P. MS

Nadchodzące wydarzenia

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Jeśli ci Bóg nie wystarczy, to co cię zaspokoi?”
(św. Augustyn)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >