2014-11-01 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-11-01

HOMILIA

Uroczystość Wszystkich ŚwiętychKim są święci?Dzisiaj, wielu na takie pytanie reaguje uśmiechem, zażenowaniem, niedowierzaniem, iż można jeszcze poruszać tematy o podłożu czysto moherowym; krótko mówiąc tematy mało dzisiejsze i dalekie od codziennego życia! Bo przecież na codzień trzeba myśleć o ciężkiej pracy lub jej braku, wychowaniu dzieci, spłacaniu kredytu, planowaniu wakacji i długich weekendów, chorobie, starości, problemach różnego typu A Kościół, jakby na przekór modzie, każdego roku uroczyście świętuje tajemnicę świętych obcowania, a więc nie ucieka od pytania o świętość! Co więcej, mówi, iż jest to normalna droga dla każdego, kto przyjął całą tajemnicę Jezusa Chrystusa. Święci to nie tylko ci, którzy już nie żyją. Myśleć w ten sposób skazuje nas na połączenie świętości wyłącznie ze śmiercią. Tak dzieje się niestety często w powszechnej mentalności, która nakłada na siebie uroczystość wszystkich świętych i święto zmarłych, którym Kościół dedykuje dzień 2 listopada!!! Jest więc uzasadnione tylko częściowo, aby mówiąc o świętych myśleć wyłącznie o zmarłych!Przyodziani w białe szaty a w ręku ich palmyDzisiejsza uroczystość dotyczy także tych świętych, którzy wędrują na ziemi! Jest to także dzień umocnienia nadziei tych, którzy wędrując przez życie są świętymi. Jest to świąteczny dzień dla tych, którzy podczas chrztu otrzymali wezwanie do świętości i 1 listopada Kościół dodaje im nadziei mówiąc, by biegli wytrwale ku wyznaczonej mecie ponieważ wielu przed nimi już ich poprzedziło i cieszą się radością jakiej nie możemy sobie nawet wyobrazić! Święty Paweł przesyłając w swoich listach pozdrowienia dla braci we wspólnotach mówił pozdrówcie wszystkich świętych. Znał ich grzechy i problemy a jednak nazywał ich świętymi. Święci zostali przydziani białą szatą łaski i złożyli świadectwo swej wiary, czego symbolem jest palma wspomniana w Księdze Apokalipsy. Szata chrześcijan nie stała się lśniąco biała wyłącznie dzięki ciężkiej pracy chrześcijan, ciężkiej pracy nad własną słabością, ale dzięki Krwi Baranka, Krwi Jezusa Chrystusa. Życie chrześcijan to wędrówką wiary, którawywołuje sprzeciw, ucisk i prześladowanie. Kto jednak nie zwątpił w Słowo Jezusa, ale je nieustannie przyjmuje, tego szatę wybiela KrewŚwiat nie poznał chrześcijan ponieważ nie poznał Jezusa! Odwagi! Każdy zaś, kto pokłada w Nim nadzieję, uświęca się podobnie jak On jest święty. Droga wiary to droga usłana błogosławieństwami, które Jezus zostawia dla wszystkich, nie tylko dla niektórych Dla mnie też coś zostawiłBłogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni…Chcesz, abyś był nasycony? W jaki sposób? Jeśli ciało pragnie nasycenia, znowu poczuje głód, kiedy otrzyma nasycenie.Każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie(J 4,13). Lekarstwo, które na ranę zostanie przyłożone, leczy ją i ona już go nie boli. To zaś, co stosuje się na głód, to jest pożywienie, tak jest przykładane, by ulżyło do czasu. Kiedy bowiem mija nasycenie, powraca głód. Co dzień jest przykładane lekarstwo nasycenia, lecz rana niemocy nie zostaje uzdrowiona. Zaiste łakniemy i pragniemy sprawiedliwości, byśmy zostali nasyceni samą sprawiedliwością, której teraz łakniemy i pragniemy. Albowiem dlatego zostaniemy nasyceni, gdyż jej łakniemy i pragniemy. Człowiek, który ma życie wewnętrzne, łaknie i pragnie, bo ma swój pokarm, ma swój napój.Jam jest chleb żywy, który znieba zstąpił(J 6,41). Bierzesz chleb dla łaknącego, żądaj i napoju dla pragnącego.Albowiem w Tobie jest źródło życia(Ps 36,10) (św. Augustyn).Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpiąCzyń to i niech się stanie. Czyń miłosierdzie wobec drugiego, a stanie się wobec Ciebie. Albowiem bogatym i ubogim jesteś zarazem. Bogatyś w doczesne rzeczy, ubogiś w niebieskie. Słuchałeś człowieka, który żebrze, a tyś sam żebrak wobec Boga. Żebrzą u Ciebie i ty sam żebrzeż u Boga. Co uczyniłeś wobec tego, który żebrze u ciebie, to Bóg uczyni ztobą. I pełnym i próżnym jesteś. Wypełniłeś próżność ztwojej pełności, aby twoja próżność została wypełniona zBożej pełności (św. Augustyn).Ks. Jacek P. MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >