2014-10-31 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-10-31

HOMILIA

Kiedy prawo ludzkie jest Boże?

Tematy bieżące i gorące

Kilka
dni przed uroczystością Wszystkich Świętych umysły wielu katolików rozgrzewa
słowo Halloween. Niektórzy z nich są gorącymi przeciwnikami obecności w
przestrzeni publicznej jakichkolwiek elementów związanych z tym zwyczajem. Inni
znowu twierdzą, że Halloween jest nieszkodliwy, o ile traktuje się go jako
zwyczajną zabawę. Jeszcze inni uważają, że w ocenie tego zwyczaju trzeba
zachować rozsądek, gdyż jego pochodzenie nie jest do końca jasne. Dobrze, jeśli
te spory są wyrazem szczerej troski o czystość wiary. Gorzej, jeśli służą one
mniej czy bardziej wyraźnemu powiedzeniu innym: Tylko ja jestem dobrym
katolikiem. Ci, którzy myślą inaczej, są wywrotowcami. Jednak nie Halloween
jest tematem tego rozważania.

Zwierzę czy człowiek?

Dzisiejsza
Ewangelia mówi o sporze Jezusa z faryzeuszami na temat tego, co wolno robić w
dzień święty. Jezus w szabat uzdrowił chorego człowieka, czym skierował na
siebie złość faryzeuszy. Oni sami, idąc za zdrowym rozsądkiem, w konkretnych
sytuacjach dopuszczali wyjątki w przestrzeganiu przepisów o szabacie. Jezus przypomina
im, że czasem bez wahania ratuje się w tym dniu zwierzę, ale już przekroczeniem
Prawa jest udzielenie pomocy choremu człowiekowi.

Większe dobro

Co
zatem wolno, a czego nie wolno? Kiedy popełnia się grzech, a kiedy nie? Takie
pytania pojawiają się bardzo często w codziennym życiu. Próbując na nie
odpowiedzieć, często ocieramy się o rozmaite sprzeczności. Co więc pomaga
rozwiązać takie dylematy? Warto tu pójść za myślą św. Ignacego z Loyoli
chodzi o wybór większego dobra. Co
więcej, jeśli jakiś przepis jest nieludzki, nie będzie też Boży. Tam gdzie nie
ma szacunku do człowieka, trudno mówić o miłości do Boga. Zatem jakie prawo
jest ludzkie? Jezus dziś nas uczy, że tylko to, którego fundamentem jest
miłość.

ks. Grzegorz Zembroń MS

Nadchodzące wydarzenia
9-11 czerwiec - Rekolekcje o adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.”
(św. Jan Paweł II)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >