2014-10-24 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-10-24

HOMILIA

Przez wszystko do mnie przemawiałeś –
Panie,
Przez ciemność burzy, grom i przez świtanie;
Przez przyjacielską dłoń w zapasach z światem,
Pochwałą wreszcie – ach! – nie Twoim kwiatem…

C.K.Norwid

Bóg przemawia do nas na wiele sposobów.
Mówi przez Słowo Boże.
Dla człowieka wierzącego to Słowo jest
żywe i skuteczne. Sam Chrystus o
tym Słowie powiedział: Niebo i ziemia przeminą ale moje słowa nie przeminą (Łk 21,33). Słowo Boże zawsze się aktualizuje i dotyka tego, który go z
wiarą przyjmuje. Jest ono światłem na
ścieżce życia, pochodnią dla stóp naszych. Interpretuje wszystkie
wydarzenia, jest jak okno na świat, w którym możemy przyglądać się i
widzieć to co dokonuje się w nas i wokół nas.

Bóg
przemawia na modlitwie, dając nam natchnienia do dobra,
przestrzega przed złem. Iluż to ludzi na modlitwie doświadczyło spotkania z
Bogiem żywym, który przez wewnętrzy głos odmienił ich życie. Modlitwa nie jest
monologiem lecz rozmową a jeszcze bardziej słuchaniem Boga. Papież Benedykt XVI
zachęcając do Adoracji Najświętszego Sakramentu, mówił do kapłanów
zgromadzonych w katedrze w Warszawie, by się nie zniechęcali doświadczając milczenia Boga. Mówił wówczas: nie
szkodzi, że On milczy ale On działa.
.
Bóg
przemawia do nas przez znaki. Sobór
Watykański II wzywa do rozpoznawania znaków
czasu. Wyrażenie to przeszło do dokumentów
soborowych, w szczególności do Konstytucji duszpasterskiej Gaudium et spes,
do Dekretu o apostolstwie świeckich oraz do Konstytucji o liturgii św.
Wyrażenie znaki czasu weszło także w użycie bieżące i zyskało głębokie
znaczenie, pełne treści teologicznej, które
interpretuje współczesną historię, zarówno poszczególnego człowieka, jak
i całej ludzkości. Człowiek wierzący potrafi interpretować swoje życie,
wydarzenia, fakty, krzyże, radości i niepowodzenia, widząc w nich rękę Bożą, a więc Opatrzność Bożą, a nie
ślepy los. Bóg do nas mówi przez znaki i tworzy prawdziwą historię zbawienia.
Ta historia jest okazją, co więcej, zaproszeniem do odkrycia w niej planów
Bożych. Jesteśmy często ślepi na te znaki Bożego działania, podobnie jak
Izraelici, którzy widząc mocne znaki Bożego działania, mieli zatwardziałe
serca. Bóg przypomina o tym w Psalmie:Niech
nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, jak na pustyni w dniu Massa, gdzie
Mnie kusili wasi ojcowie, doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła. Ps
95, 7b-9. Żydzi wciąż szemrali na
swój los, buntowali się, nie widząc Boga, który wielkich rzeczy dokonywał
pośród swego ludu.
Podobną historię ślepoty człowieka przypomina Matka Boża w La Salette. Ona
również sama przychodzi pełna znaków i o znakach mówi: zepsute zboże, gnijące
ziemniaki, winogrona, umierające dzieci, skały zamieniające się w sterty zboża.
Matka Boża jest rozżalona zatwardziałością ludzkich serc: a wy sobie nic z tego nie robicie, mówi do dzieci. Czy umiecie
zauważyć znaki czasów? pyta dziś Jezus swych wrogich i podstępnych
słuchaczy. Pan nawiązał do cudów zdziałanych przez siebie, które wskazywały na
przyjście godziny mesjańskiej. A czy ja rozpoznaję znaki czas? Czy potrafię
interpretować swoje życie w świetle tych znaków? Czy widzę w tych wydarzeniach
swojego życia, również w niepowodzeniach, cierpieniu, krzyżu zbawcze ramię
Boga, który mnie kocha i prowadzi do zbawienia?

Ks. Kazimierz W.
MS

Nadchodzące wydarzenia

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Aby dojść do nieba, trzeba oderwać się od ziemi.”
(św. Teresa)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >