2014-10-22 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-10-22

HOMILIA

TESTAMENT ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

Jedność cnót i Słowa

W procesie kanonizacyjnym
wystarczy stwierdzić, że jedna z cnót kandydata na świętego była przez niego
przeżywana w sposób heroiczny; bo jeżeli jedna cnota jest doskonała, to
wszystkie pozostałe są doskonałe. Podobnie jest ze Słowem Bożym: jeżeli ktoś
wypełnił doskonale Słowo Boże, słysząc go tylko raz, to wypełnił także inne
przesłania Słowa Bożego, których nigdy nie słyszał. Tak ma się sprawa Słowa
Bożego z dzisiejszego pierwszego czytania: zostało ono wypełnione przez św.
Pawła, ale także przez św. Jana Pawła II. Obydwaj potwierdzili jego wypełnienie
własnym życiem.

To cały on

Dzisiejsze pierwsze czytanie
mogło by być testamentem św. Jana Pawła II, gdyż zawiera wsobie wszystkie
elementy jego pontyfikatu: ufne zawierzenie planowi Bożemu (Nie bójcie się! Otwórzcie na oścież drzwi
Chrystusowi), przekonanie o miłosierdziu Bożym wobec wszystkich
(ustanowienie uroczystości ku czci Bożego Miłosierdzia), wydobycie na światło
bogactwa łaski Chrystusa (ustanowienie tajemnic światła Różańca świętego), zdecydowane
głoszenie poganom jako Dobrą Nowinę (Niech
zstąpi Duch Twój, i odnowi oblicze ziemi TEJ ziemi!), niezwykła pokora tego,
który też mógł powiedzieć za św. Pawłem: Mnie,
zgoła najmniejszemu ze wszystkich świętych, została dana ta łaska, a
przecież nazywamy go Janem Pawłem Wielkim, oraz największe świadectwo wobec
Pana odwaga w pokazaniu światu godności choroby, cierpienia i umierania, gdyż
w Nim mamy śmiały przystęp do Ojca dzięki wierze w Niego. A wszystko po to,
aby stała się jawna mądrość Boga przez Kościół.Podpisano: Jan Paweł II, papież.

Sługa wierny

To właśnie Polak na stolicy św.
Piotra był owym rządcą wiernym i roztropnym, który został ustanowiony pierwszym
w dystrybucji dóbr Kościoła na tym świecie. Kiedykolwiek Pan do niego
przychodził, zawsze zastawał go w tej czynności. Nie tylko w stosunku do
Polaków

Dlatego nie zachował go Bóg
dla parafii w Niegowici, ale przeniósł jak Józefa, syna Racheli, do
Egiptu tego świata, aby ocalić jak największą liczbę spragnionych prawdy i
życia.

Na trzecie millenium

ks. Karol P. MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Bóg Maryję ustanowił „Wspomożeniem chrześcijan”, a Ona zawsze okazywała się taką w nieszczęściach publicznych, szczególnie wobec ludów cierpiących i walczących za wiarę.”
(św. Jan Bosko)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >