2014-10-16 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-10-16

HOMILIA

Fałszywy mędrzec faryzeuszJezus często spotyka faryzeuszy, zachodzi do ich domów, pozwala się osądzać a nawet oskarżać Nie unika ich, ponieważ przyszedł do zagubionych z domu Izraela! Zazwyczaj faryzeusze, czy też postawy faryzejskie bardzo nas irytują; i to do tego stopnia, że bardzo łatwo uznajemy własną sprawiedliwość za jedynie słuszną. Bardzo łatwo wówczas czuć się lepszym, sprawiedliwym, nieomylnym i słusznie zezłoszczonym na owych złych. Jezus wobec nich posiada dużo litości i współczucia. Także i mnie zaprasza do litości i współczucia wobec nich, ponieważ są ofiarami fałszywej mądrości. Fałszywa mądrość istnieje od chwili kłamstwa i grzechu rajskiego i jest źródłem każdego zła. Jezus Chrystus przyszedł uwolnić mnie z oszustwa grzechu!Prorok i faryzeuszPodczas gdy prorok głosi Słowo Boże, faryzeusz i uczony w Prawie czyni je pozbawionym sensu umieszczając je w sztywnych przepisach prawa. Ojcowie faryzeuszy zabili proroków by nie przyjąć nawrócenia, a ich synowie zabiją Słowo! Ich mądrość jest zgubą. Zamiast otworzyć się i wzywać miłosierdzia, zamykają się w samowystarczalności. Zamiast być świadkami Mądrości Bożej, stają się świadkami nieprawości! Mądrość Boża jest zawsze prześladowana i zabijana. Jest to mądrość Krzyża; mądrość dobra, które zwycięża zło przyjmując je na siebie.Jezu cichy i pokorny, uwalniaj mnie od pychy, abym pragnął jedynie Ciebie, Mądrość!Ks. Jacek P. MS

Nadchodzące wydarzenia
9-11 czerwiec - Rekolekcje o adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.”
(św. Jan Paweł II)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >