2014-10-14 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-10-14

HOMILIA

Wtorek, XXVIII tydzień zwykły

Niewola i wolność

Życie człowieka rozgrywa się pomiędzy dwoma rzeczywistościami:
wolnością i niewolą. I tak jest od początku stworzenia. Bóg nas stworzył
naprawdę wolnymi, ale tę wolność poddał próbie, której niestety w Adamie i Ewie
nie sprostaliśmy. I o zmaganie pozostanie w nas aż do końca świata. Co znaczy
być wolnym i co znaczy być niewolnikiem? To pytanie zadawali sobie już pierwsi
wyznawcy Chrystusa. I św. Paweł musiał dawać jasną odpowiedź tym, którzy go
pytali. A pytali go i bracia pochodzenia żydowskiego i ci z pogaństwa.

Nie było łatwo odpowiedzieć temu faryzeuszowi, wyznawcy
Prawa Mojżeszowego, zaciekłemu obrońcy tradycji żydowskiej, przekonanemu, że
każde odstępstwo jest zdradą Boga Najwyższego. Tylko łaska nawrócenia i
objawienie się bezpośrednie Jezusa pod Damaszkiem były w stanie zmienić Szawła
w Pawła.

Ta historia powtarza się wbrew pozorom w życiu każdego
chrześcijanina, zwłaszcza takiego jak ja i w większości, jak Ty, czyli
ochrzczonego od urodzenia, wychowanego w tradycji katolickiej, katechizowanego
od przedszkola, bierzmowanego w gimnazjum, a obecnie żyjącego w powołaniu
kapłańskim, zakonnym czy w małżeństwie sakramentalnym lub w stanie bezżennym.

Pycha i pokora

Nie jest łatwo przyznać się do własnej grzeszności, upadków,
niepowodzeń, popełnionych błędów, wyrządzonych krzywd, itp. A zwłaszcza do
przyznania racji tym, tzw., spoza, czyli świeżo ochrzczonym, nawróconym, lub
doświadczającym wewnętrznej przemiany, zmiany życia, odkrycia na nowo łaski Bożej,
czyli darmowości zbawienia.

Ja wiem lepiej jak być powinno! Ja wiem, co jest wolą Bożą!
Ja wiem, co jest dobre w Kościele, a co złe! Ja wiem lepiej od papieża Pawła
VI, Jana Pawła I, św. Jana Pawła II, Benedykta XVI, z zwłaszcza teraz od Franciszka,
co pochodzi od Ducha Świętego, a co jest herezją, ukrytą lub jawną! I nikt i
nic mnie o tym nie przekona, żadne dokumenty Kościoła, żadne owoce tych Bożych
rzeczywistości w Kościele, nawet wypowiedzi wprost z ust tych świętych i
błogosławionych papieży. Papa Ratzinger był przez 20 lat prefektem Kongregacji
Doktryny Wiary. Teolog przez duże T, erudyta, jakich mało we współczesnym
świecie, świetnie rozpoznający herezje, nieprawidłowości i nadużycia w
Kościele, zaufany sługa prawdy, św. Jana Pawła II. Nic to, ja wiem lepiej. On
się myli, mylą się kolejni papieże. Oni nie wiedzą jak jest naprawdę! Ja wiem
lepiej!!!

Czy to nie pycha i to ta najgorszego gatunku?

Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w
niej i nie poddawajcie się z powrotem w jarzmo niewoli.

I rada dla nas wszystkich,
kuszonych pychą, skłonnych do sądzenia innych, do oskarżania, narzucania swoich
własnych poglądów, jak ten zapraszający Jezusa faryzeusz:

Dajcie to, co jest
wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla Was czyste.

Modlitwa:

Panie, usilnie Cię
błagam, tutaj w La Salette, gdzie dane mi jest posługiwać pielgrzymom, daj mi
łaskę pokory, ucz mnie rozpoznawać i pełnić tylko Twoją wolę, choćbym jej nie
rozumiał do końca. I pomóż mi być posłusznym Kościołowi w jego widzialnych
znakach papieża, biskupów i przełożonych. Amen.

Ks. Henryk K. MS

Nadchodzące wydarzenia

29 styczeń - Wieczór uwielbienia z Maryją

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Aby być świętym, trzeba być szalonym. Trzeba stracić głowę. To, co nas powstrzymuje od świętości, to brak refleksji, zastanowienia, modlitwy, zjednoczenia z Bogiem, którego do świętości koniecznie potrzeba.”
(św. Jan Vianney)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >