2014-10-09 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-10-09

HOMILIA

ModlitwaWybaczcie –
wydaje mi się, że nie ma trudu tak wielkiego jak modlitwa. Bo zawsze, kiedy
człowiek chce się modlić, nieprzyjaciele starają się mu przeszkodzić: wiedzą
bowiem, że jedyną przeszkodą jest dla nich modlitwa. to słowa Abby Agatona,
które są odpowiedzią na pytanie Które dzieło wymaga najwięcej pracy ?Tym co ożywia naszą wiarę,
przezywaną jako żywa więź z Jezusem, jest modlitwa. Szczególnie modlitwa Słowem
Bożym. Ona też rodzi i umacnia wiarę. Jak pisze Benedykt XVI Gdy modlitwa karmi się Słowem Bożym, możemy spoglądać
na rzeczywistość nowymi oczami, oczami wiary, Pan zaś, który przemawia do
umysłu i serca, rozświetla nowym światłem drogę w każdej chwili i w każdej
sytuacji.

Nam podobnie jak i Galatom z dzisiejszego Słowa grozi zniechęcenie, rutyna,
prawo, litera, które zabijają spotkanie żywą Osobą. Jeśli płuca modlitwy i Słowa
Bożego nie karmią oddechu naszego życia duchowego, grozi nam uduszenie się
pośród tysięcy codziennych spraw: modlitwa jest oddechem duszy i życia mówi Papież.

Jezus wzywa nas dziś do wierności w modlitwie.
Miłość wyraża się przez wierność. Jezus jest wobec nas wierny. Wierność jest
trudem wierność powołaniu w małżeństwie, życiu zakonnym, kapłańskim. Wierność
w wyznawaniu swej wiary, w modlitwie. Do tej wierności Bóg nas uzdalnia przez swego
Ducha, którego nieustanie nam pragnie dawać. Prośmy o Niego ! Przyzywajmy Go !

Co dziś zabiera mi czas na modlitwę ? Co niszczy
moja wierność ? Co dziś tak mnie urzeka, że odchodzę od słuchania Słowa ?

Ks. Jacek G. MS.

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >