2014-10-05 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-10-05

HOMILIA

Homilia Niedzielna na 5 października

Pieśń o winnicy Pańskiej Izajasz przedstawia
nam jako barwny obraz relacji człowieka z Bogiem. Pan Bóg jest tu przedstawiony
jako ten, który pielęgnuje swoją winnicę. Otóż czytamy; okopał ją i oczyścił z
kamieni, zasadził w niej szlachetną winorośl, w pośrodku niej zbudował wieżę,
także i kadź w niej wykuł. Spodziewał się, że wyda winogrona lecz ona cierpkie
wydała jagody.

Człowiek,
któremu Bóg daje życie i istnienie ma w sobie zapisane pragnienie Boga. Chce
być do Niego podobny tzn. chce być dobry, piękny i chce kierować się miłością. Otrzymuje
on do tego wszelkie predyspozycje od Boga. Winnica jest więc obrobiona i
przygotowana do owocowania. Jednak bywa czasem tak, że pomimo dobrego
wychowania, rodziny i wspaniałego dziedzictwa życie człowieka jest przeciętne i
nie ma wyrazu. Bywa też tak, że człowiek popada w zło i oddala się od Boga.

Egzystencja
człowieka jest owiana tajemnicą szczególnie tajemnicą nieprawości. Bóg powołuje
go w kierunku dobra, człowiek pragnie i poszukuje dobra, a idzie w stronę zła.
Mówiąc obrazowo za prorokiem Izajaszem winnica Pana, którą my jesteśmy cierpkie
wydaje owoce. Co zatem począć? Jak do tego podejść? Czy to jakieś fatum, czy
przeznaczenie?

Z
pomocą przychodzi nam dzisiejsze Słowo Boże. Ukazuje nam prawdę, o kondycji
człowieka. Mianowice, że sam z siebie nie ma siły aby być dobrym. Możemy
przytoczyć fragment z Ewangelii, kiedy przychodzi do Jezusa młodzieniec zwracając
się do Niego Nauczycielu dobry. Jezu zaraz go poprawia mówiąc; tylko Bóg jest
dobry. Dlatego Św. Paweł w liście do Filipian podaje ważną wskazówkę. Nie
zaleca aby roztrząsać w nieskończoność skłonności człowieka i jego kondycję. Mówi coś przeciwnego. Oto jego
słowa; o nic się zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby
przestawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. Widzimy prostą
receptę na choroby naszej duszy i ciała. W dodatku Św. Paweł zapewnia, o
skuteczności takiego działania i obiecuje; a pokój Boży, który przewyższa
wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.

Widzimy
zatem, jak twórczo można wykorzystać nawet słabości, które posiadamy. Tam gdzie jesteśmy
słabi i nie przynosimy owocu błagajmy Pana Jezusa aby uprawił nasze serca i pomnożył
owoce. Amen ks. Zdzisław Sawka MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >