2014-10-04 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-10-04

HOMILIA

Sobota, XXVI Tydzień Zwykły

Człowiek często oskarżał Boga za wojny,
niepowodzenia, trudności, cierpienie, którego pochodzenia nie znał. Tak było
kiedyś… Dzisiaj co raz częściej człowiek w takich sytuacjach nawet nie
odwołuje się już do Boga. Po prostu człowiek nie potrafi odczytać wydarzeń,
które mają miejsce. Wydarzenia nie są interpretowane… Człowiek jest ich
bezradnym widzem i tyle.

Hiob kiedy znalazł się w niedoli i głębokim cierpieniu
wiedział doskonale, iż Bóg wyprowadzi z tego dobro. Potrafił odczytać i nadać
znaczenie wydarzeniom, które go dotykały. Hiob mimo swej niedoli, zaprasza do
ufności i radości, która nadejdzie wraz ze zbawieniem, które pochodzi od Boga. Zaprasza do nowego
życia, do życia w łasce! To samo zaproszenie kieruje Bóg także do mnie! Mogę
ufać, że nawrócenie odmieni zupełnie moje życie.

Węże i skorpiony są symbolem zła i jego ukrytej
mocy. Bezbożni są pod ich wpływem, ale nie mogą uczynić krzywdy tym, którzy są
pod potężną obroną Boga. Zło może pokonać jedynie Bóg, który zwycięża je
poprzez Jezusa Chrystusa. Jest głupotą myśleć, iż można pokonać złow bez Jezusa
Chrystusa.

Jezu bądź uwielbiony za łaskę nowego życia, której
mi udzieliłeś! Dziękuję Ci, iż moje imię zapisane jest w niebie!

Ks. Jacek P. MS

Nadchodzące wydarzenia

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Aby dojść do nieba, trzeba oderwać się od ziemi.”
(św. Teresa)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >