2014-10-03 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-10-03

HOMILIA

Na wiele sposobów Pan
Bóg kieruje do mnie swoje Słowo. Czy to cuda, czy słowo, czy
największy dar Boga, jakim jest Jego Syn. Wszystko to ma na celu
moje zbawienie, ocalenie, które dokonać się ma przez nawrócenie
mojego serca, przez przemianę życia, przez czynienie pokuty.
Kluczem do tego jest wiara i posłuszeństwo Słowu Bożemu.
Nieposłuszeństwo, brak uwagi na to co Pan Bóg mówi, jest tak
naprawdę przejawem pogardy, lekceważenia Boga i Jego miłości.
Słowa Joba mogą nam pomóc w przyjęciu właściwej postawy wobec
Boga i potęgi Jego miłości.

ks. Antoni S., MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Bóg Maryję ustanowił „Wspomożeniem chrześcijan”, a Ona zawsze okazywała się taką w nieszczęściach publicznych, szczególnie wobec ludów cierpiących i walczących za wiarę.”
(św. Jan Bosko)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >