2014-09-28 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-09-28

HOMILIA

Bóg swoją
łaską-Miłością jest w mocy z grzesznika zasługującego na
śmierć uczynićnowego człowieka, nowego miłością. To znaczy
takiego, który może dawać swoim życiem znaki wiary, tak naprawdę
staje się drugim Chrystusem. A czyni to przez tę samą miłość i
wspólnego ducha, przez pragnienie jedności, przez rezygnację z
niewłaściwego współzawodnictwa, przez rezygnację z poszukiwania
i z zabiegania o próżną chwałę, przez ocenianie drugich za wyżej
stojących od siebie, przez troskę nie tylko o swoje sprawy, ale też
i drugich. Źródłem światła i źródłem mocy jest Jezus
Chrystus. Natomiast przykładem do przyjęcia Jego wezwania do
nawrócenia i do uwierzenia Jemu są celnicy i nierządnice. Co
myślisz na ten temat? – pyta mnie dzisiaj Chrystus.Słowo obnaża moje
myślenie o Bogu: Wy mówicie: Sposób postępowania Pana
nie jest słuszny. Słuchaj jednakże, domu Izraela: Czy mój
sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie
jest przewrotne? No jak to jest ze mną?
Spróbuję zakończyć
moją refleksję słowami modlitwy, którą Pan Bóg już
wcześniej dla mnie przygotował: Wspomnij na swoje
miłosierdzie, Panie, na swoją miłość, która trwa od wieków.
Nie pamiętaj mi grzechów i win mej młodości, lecz o mnie pamiętaj
w swoim miłosierdziu, ze względu na dobroć Twą, Panie.
ks. Antoni S., MS

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >