2014-09-26 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-09-26

HOMILIA

A wy za kogo mnie uważacie?

Na
początku zwróćmy uwagę na kontekst dalszy tego pytania. Uczniowie są po
pierwszej misji ewangelizacyjnej. Zostali wysłani przez Mistrza, by głosić królestwo Boże i uzdrawiać chorych
(Łk 9,2). Po powrocie opowiadają czego dokonali, a Jezus zabiera ich w miejsce
osobne. Tłum dowiaduje się jednak o miejscu ich pobytu i przychodzi do nich.
Jezus naucza przybyłych i rozmnaża dla nich chleb i ryby.

Kontekst
bliższy. Jezus modli się, są obecni przy Nim uczniowie. Wtedy padają dwa pytania:
za kogo uważają Mnie tłumy? oraz: a wy za kogo Mnie uważacie? Uczniowie mają
doświadczenie nauczania w imię Jezusa, spotykali się z ludźmi, którzy ich przyjmowali,
doznawali uzdrowienia, użyczali gościny oraz byli świadkami rozmnożenia chleba.
Pierwsze pytanie odwołuje się do tego, co obecnie przeżywali. Z odpowiedzi,
dowiadujemy się, że ludzie uważają Jezusa, za wyjątkową postać, ale z
przeszłości. Teraz pada drugie pytanie: a wy? Piotr wyznaje, że Jezus jest
oczekiwanym Mesjaszem, który miał przyjść.

Aktywność
misyjna zawiera w sobie zagrożenie, przyjęcia tylko ludzkiego sposobu myślenia
i patrzenia na Jezusa. Pochłonięci pracą, możemy łatwo przejmować zdanie
tłumów. Pozwólmy, aby Jezus dzisiaj, podczas modlitwy zadał nam to ważne
pytanie: A wy za kogo mnie uważacie? To WY, jest odniesieniem do wiary
wspólnoty Kościoła, która wsłuchana w głos Ojca, nieustannie przypomina, że
Mesjasz jest obecny i działa dzisiaj.

Ks.
Łukasz Hołda MS

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Prawda jest łagodna, prawda jest cicha, prawda nie jest hałaśliwa.”
(papież Franciszek)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >