2014-09-22 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-09-22

HOMILIA

Słowo z Księgi
Przysłów jest bardzo łatwo zastosować do drugiego człowieka: do
sąsiada, do pracodawcy, do pracownika, do rządzących, do mających
władzę. I niewątpliwie zobaczylibyśmy słuszność i prawdziwość tego słowa.
Jednak istotną rzeczą,
najważniejszą, jest przyjęcie Słowa dla siebie i do siebie. Słowo
wyszło z ust Bożych, aby uczyć mnie prawości w myśleniu, w
mówieniu i w działaniu. Nie potrzebuję oglądać się na to co
robią inni.
Gdzie leży sekret? Tym
co jest najważniejsze w tych słowach to sposób w jaki słucham:
Uważajcie więc, jak słuchacie. Bo kto ma, temu będzie dane; a
kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma. Wiara
głoszona słowami i wiara głoszona postawą, świadectwem życia.
Dzisiaj potrzeba prosić o tę zgodność w naszym życiu, pomiędzy
słowem słuchanym, przyjętym, pełnionym.

ks. Antoni, S., MS

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >